Συνεδριάζει την Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης

16 Φεβρουαρίου 201721:56

Την Δευτέρα και ώρα 13:30 θα γίνει η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Θέμα 1ο: Διαβίβαση πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Έτους 2016» (Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού).

Θέμα 2ο: Έγκριση αποδοχής της μη συνέχισης στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής επισιτιστικής ή και βασικής υλικής συνδρομής (Ε.Β.Υ.Σ) του ΤΕΒΑ» (Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού).

Θέμα 3ο: Δέσμευση πιστώσεων των αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2017 και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του (Εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα).

Θέμα 4ο : Έγκριση ή μη του πρακτικού της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του καταστήματος στην οδό Κ.Μπένη και Βλαχοπούλου 1 (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου).

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο [email protected]