Μέχρι 31 Μαρτίου οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για να εκδώσουν άδεια ΤΑΞΙ

18 Φεβρουαρίου 202310:31

Aπό τη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης γνωστοποιείται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή για μετατροπή υφιστάμενης άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου σε άλλο τύπο σύμφωνα με το Ν. 4070/2012.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ξάνθης μέχρι τις 31-03-2023 και ώρα 15:00, συνοδευόμενη από όλα τα οριζόμενα δικαιολογητικά στα άρθρα 109 και 110 του Ν. 4070/2012. Με την αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της Π.Ε. Ξάνθης για τις οποίες ζητείται άδεια Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, το είδος της άδειας (ή των αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα σύμφωνα με υπ΄αριθμ.οικ.: 30339/1872/31-01-2023 (ΦΕΚ 642/Β΄/09-02-2023) (ΑΔΑ: 906Ψ7ΛΒ-ΤΦΘ) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης Κωνσταντίνου Κουρτίδη.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΝΦΑ7ΛΒ-ΟΤΘ) θα αναρτηθεί στoν ιστότοπο της Περιφέρειας www.pamth.gov.gr

Πληροφορίες: Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ξάνθης

Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας (γραφείο 114)

Τηλέφωνα: 2541350150 Γεωργιάδης Μ., Κοντογιαννίδης Μ. και 2541350242 Φωτιάδου Α.

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr