Βιβλία

24 Ιανουαρίου 2010

Βιβλιοπαρουσίαση «Η αναπαράσταση»

Πέμπτη 28  και ώρα 20.00  στο Λαογραφικό Μουσείο ΞάνθηςΜε 24 γράμματα και όχι μόνο – Βιβλιοπαρουσίαση  – Η αναπαράσταση