Μεταφραστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση

15 Ιουλίου 201316:00

Διαγωνισμούς για την πρόσληψη 248 μεταφραστών με κύρια γλώσσα τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα δανέζικα, τα ιταλικά, τα μαλτέζικα, τα ολλανδικά ή τα σλοβενικά, διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO).

Οι διαγωνισμοί αυτοί αποσκοπούν στην κατάρτιση εφεδρικών πινάκων για την πλήρωση κενών θέσεων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Καθένας από τους διαγωνισμούς περιλαμβάνει δύο επιλογές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν σε έναν μόνο διαγωνισμό και σε μία μόνο επιλογή.

Η επιλογή της προτίμησής τους πρέπει να γίνει κατά την ηλεκτρονική εγγραφή και δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί μετά την επιβεβαίωση και την επικύρωση της αίτησης υπο ψηφιότητάς τους με ηλεκτρονικό μέσο.

Οι διαγωνισμοί προορίζονται για υποψηφίους με άριστη γνώση, τόσο στον γραπτό, όσο και στον προφορικό λόγο, της γλώσσας του διαγωνισμού (επίπεδο μητρικής γλώσσας ή ισοδύναμο επίπεδο) και με εξαιρετική γνώση δύο επιπλέον ξένων γλωσσών.

Στους υποψηφίους δίνονται δύο επιλογές. Δηλαδή 123 θέσεις μεταφραστών θα καλυφθούν από όσους έχουν άριστη γνώση της γλώσσας του διαγωνισμού και έχουν εξαιρετική γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας. Η γνώση της δεύτερης γλώσσας πρέπει να είναι διαφορετική από την κύρια γλώσσα. Παράλληλα απαιτείται και η εξαιρετική γνώση μεταξύ της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας, η οποία θα είναι διαφορετική από τις δύο πρώτες.

Για τις υπόλοιπες 125 θέσεις απαιτείται η άριστη γνώση της γλώσσας του διαγωνισμού και επιπλέον η εξαιρετική γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας, που θα είναι διαφορετική από την πρώτη. Επίσης, οι υποψήφιοι αυτής της επιλογής θα πρέπει να έχουν άριστη γνώση μιας ακόμη γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Ο εισαγωγικός βαθμός της σταδιοδρομίας των διοικητικών υπαλλήλων γλωσσομαθών ή άλλων στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι ο βαθμός AD 5.

Ο κύριος ρόλος του γλωσσομαθούς υπαλλήλου διοίκησης (μεταφραστή) είναι η συμβολή στην εκπλήρωση της αποστολής του θεσμικού οργάνου ή του οργανισμού για τον οποίο εργάζεται, με την υψηλού επιπέδου μετάφραση εγγράφων εντός των τασσόμενων προθεσμιών και την παροχή γλωσσικών συμβουλών.

Στα καθήκοντα του γλωσσομαθούς υπαλλήλου διοίκησης (μεταφραστή) περιλαμβάνονται η μετάφραση, η αναθεώρηση και οι έρευνες ορολογίας από τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες στην κύρια γλώσσα. Τα θέματα, που είναι συχνά πολύπλοκα και κυρίως πολιτικής, νομικής, οικονομικής, δημοσιονομικής, επιστημονικής και τεχνικής φύσεως, καλύπτουν όλους τους τομείς δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Τα καθήκοντα αυτά απαιτούν την εντατική χρήση των εργαλείων πληροφορικής και μηχανοργάνωσης γραφείου που συνδέονται συγκεκριμένα με την εργασία.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς θα πρέπει:

α) Να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης,

β) Να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων,

γ) Να έχουν τακτοποιηθεί στρατολογικά, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη νομοθεσία περί στρατολογίας,

δ) Να διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των προβλεπόμενων καθηκόντων.

Επίσης, το δίπλωμά τους θα πρέπει να αντιστοιχεί σε πλήρη κύκλο σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης) λήγει την Τρίτη 13 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.

(Τα Νέα)

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr