Αιτήσεις για εκπαιδευτικούς

19 Αυγούστου 201315:00

Tις αιτήσεις νηπιαγωγών, δασκάλων και καθηγητών που επιθυμούν να ενταχθούν στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών αναμένει το Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Συγκεκριμένα το υπουργείο, με δυο εγκυκλίους, καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν έως την Παρασκευή 23 Αυγούστου αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

-Σύμφωνα με την πρώτη Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος αιτήσεις μπορούν να καταθέσουν οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (ειδικότητες Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων και Γεωλόγων), ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕΙ 1, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ60, ΠΕ70, ΤΕ01 και ΔΕ01 Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι θα ενταχθούν στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών.

Η αίτηση δήλωση υποβάλλεται σε μια οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας για τους κλάδους ΠΕ60 και ΠΕ70 ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τους υπόλοιπους κλάδους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Να αναφερθεί ότι οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32 και ΠΕ18.41 μπορούν να απασχοληθούν στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Εχουν τη δυνατότητα δηλαδή να δηλώσουν, κατά σειρά προτεραιότητας, από μία μέχρι και 60 περιοχές προτίμησης αναπληρωτών με πλήρες η και με μειωμένο ωράριο (έως και 30 περιοχές της Πρωτοβάθμιας και μέχρι και 30 περιοχές της Δευτεροβάθμιας, της Σιβιτανιδείου, των Εκκλησιαστικών Λυκείων και Γυμνασίων και των καλλιτεχνικών σχολείων).

Στις προτιμήσεις των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών δεν περιλαμβάνεται η περιοχή Μειο νοτικά, καθώς δεν υπάρχουν μειονοτικά νηπιαγωγεία Μόνο οι υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ19 και ΠΕ20 μπορούν να επιλέξουν Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Λύκεια, ενώ στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία λόγω του ειδικού νομικού καθεστώτος δεν προσλαμβάνονται γυναίκες εκπαιδευτικοί.

Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε κλάδους ΠΕ της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να επιλέξουν και καλλιτεχνικά σχολεία.

-Η δεύτερη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος απευθύνεται σε καθηγητές των κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕΙ 7.14 και ΤΕ16 που επιθυμούν να καλύψουν θέσεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, και σε εμπειροτέχνες ιδιώτες, οι οποίοι θα ενταχθούν σε πίνακα μουσικών ειδικεύσεων ωρομισθίων και θα τοποθετηθούν στα Μουσικά Σχολεία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτηση δήλωση σε μια οποιαδήποτε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και αποτελεί ταυτόχρονα Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986.

Οι υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ16.01 (και ελλείψει αυτών οι υποψήφιοι του κλάδου TE 16) μπορούν να επιλέξουν και Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Λύκεια εφόσον είναι κάτοχοι της μουσικής ειδίκευσης Θεωρητικά Βυζαντινής Μουσικής. Όπως προαναφέρθηκε στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία δεν προσλαμβάνονται γυναίκες εκπαιδευτικοί.

Για τους κλάδους ΠΕ16.01 ΚΑΙ TE 16

Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕΙ6.01 και TE 16 μπορούν να επιλέξουν και καλλιτεχνικά σχολεία, ενώ εκείνοι που θέλουν να τοποθετηθούν σε δημοτικά σχολεία ως ωρομίσθιοι μπορούν να επιλέξουν και περιοχές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι μουσικοί (ΤΕ16) προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον παραμείνουν λειτουργικά κενά μετά την εξάντληση των αντίστοιχων ενιαίων πινάκων αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ16.01.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (www. minedu.gov.gr), για να διαβάσουν τις σχετικές εγκυκλίους και να τυπώσουν την αίτηση δήλωση.

Πηγή : dimosio.gr

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr