Διαγωνισμός για υποψήφιους δικηγόρους

16 Σεπτεμβρίου 201312:39

Τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός για υποψήφιους δικηγόρους περιόδου Σεπτεμβρίου 2013 για όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις έδρες των Εφετείων της χώρας και την ίδια ημέρα θα συνεδριάσουν οι Εξεταστικές Επιτροπές, προκειμένου να ελέγξουν τα δικαιολογητικά των υποψηφίων.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι κατέχουν πτυχίο του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής ή αναγνωρισμένο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και έχουν συμπληρώσει πρακτική άσκηση 18 μηνών σε δικηγόρο.

Οι υποψήφιοι πρέπει, το αργότερο μέχρι την προηγουμένη της ημέρας έναρξης των εξετάσεων, να καταθέσουν στον γραμματέα της οικείας Εξεταστικής Επιτροπής αίτηση υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις των άρθρων 26, 62 και 63 του Κώδικα Δικηγόρων και, προκειμένου για άνδρες, ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή πήραν νόμιμη απαλλαγή ή τελούν νομίμως εκτός Στρατεύματος.

Πηγή : dimosio.gr

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr