45.000 Ευκαιρίες απασχόλησης για νέους

18 Φεβρουαρίου 201318:30

Σε 45.000 άνεργους νέους έως 29 ετών απευθύνεται το νέο πρόγραμμα με τίτλο “Επιταγή Εισόδου” που θα υλοποιηθεί από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Στόχος του προγράμματος είναι n κατάρτιση και η πρακτική άσκηση άνεργων νέων, αλλά και η τοποθέτησή τους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν και να βελτιώσουν τις γνώσεις τους, αλλά και να κάνουν πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος.

Η δράση αποτελείται από μια ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων μέσω χορήγησης voucher για κατάρτιση έως 100 ώρες (οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες) σε συνδυασμό με καθοδήγηση και εκπαιδευτικό mentoring, πρακτική άσκηση εργασιακή εμπειρία πέντε μηνών και επιχορήγηση των επιχειρήσεων που θα μετατρέψουν την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας, με κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών για ένα έτος.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ έως 29 ετών και οι άνεργοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως 29 ετών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά προτεραιότητα το αργότερο 36 μήνες πριν από την υποβολή αίτπσής τους στο πρόγραμμα.

Στους νέους που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα θα παρέχεται επίδομα κατάρτισης πέντε ευρώ ανά ώρα κατάρτισης, αμοιβή 460 ευρώ για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης (για αποφοίτους ΑΕΙ ΤΕΙ), αμοιβή 400 ευρώ για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης (για αποφοίτους Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), ιατροφαρμακευτική κάλυψη και επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου ατυχήματος κλπ., για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κάλυψη εργοδοτικών εισφορών για ένα έτος, μόνο για τις επιχειρήσεις που θα μετατρέψουν την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας. Οι επιχειρήσεις, για να υπαχθούν στο πρόγραμμα,δεν θα πρέπει να έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού, ενώ θα πρέπει να δεσμευθούν να μην απολύσουν προσωπικό καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης και της επιχορήγησης.

Οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα για να μπορέσουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να δραστηριοποιούνται κατά προτεραιότητας στους εξής τομείς:

-Αγροδιατροφικός Τομέας

-Τουρισμός

-Πολιτισμός

-Νέες τεχνολογίες

-Ενέργεια (παραγωγή ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας)

-Ναυτιλία

-Υπηρεσίες Υγείας -Κοινωνικής φροντίδας

(Τα Νέα)

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr