elta

288 Διανομείς στα ΕΛ.ΤΑ

23 Αυγούστου 201206:02

ELTAΑπό σήμερα ξεκινούν οι αιτήσεις για 288 διανομείς στα Ελληνικά Ταχυδρομεία


Από σήμερα έως και τις 31 Αυγούστου θα υποβάλλονται αιτήσεις στην πρώτη προκήρυξη των EΛTA για την πρόσληψη των πρώτων 288 εποχικών Διανομέων κατηγορίας ΔΕ με οκτάμηνη απασχόληση στα καταστήματα της Αθήνας και του Πειραιά. Αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΕΛΤΑ ΑΕ, Κεντρική Υπηρεσία, Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Προσλήψεων, Απελλσύ 1, ΤΚ 101 88, Αθήνα (για την Ανακοίνωση ΣΟΧ35 2012). Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 210 3353228 και 3353487.

Το σύνολο των θέσεων σε Αθήνα και περιφέρεια, όπως καταμετρήθηκαν από τα στοιχεία που παρείχαν οι αρμόδιοι του φορέα στο Έθνος , ανέρχονται σε 1.466, ενώ σι υπόλοιποι τρεις διαγωνισμοί που θα ακολουθήσουν εκείνον των 288 Διανομέων, κατά χρονολογική σειρά, έχουν ως εξής:

1. Προκήρυξη για 194 θέσεις ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, εκ των οποίων 177 στην Αθήνα και 17 στις υπηρεσίες Λαυρίου, Κερατέας, Κορωπίου και Καλυβιών.

2. Προκήρυξη για 39 Οδηγούς κατηγορίας ΔΕ, από τους οποίους 28 στην Αθήνα και έντεκα στο Κρυονέρι, και

3. Προκήρυξη για 44 Διαμετακομιστές ΥΕ στην Αθήνα.

Ας σημειωθεί ότι οι προκηρύξεις για Οδηγούς Δευτεροβάθμιας και Διαμετακομιστές Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης δεν αποκλείεται να εκδοθούν ταυτοχρόνως, ενώ σκοπός των επικεφαλής των ΕΛΤΑ είναι π κάλυψη των θέσεων το συντομότερο δυνατόν.

Όσο για την ειδικότητα που καταλαμβάνει τον μεγαλύτερο αριθμό θέσεων, είναι n ΔΕ Διανομέων. Τα τυπικά προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι για τη διεκδίκηση των θέσεων είναι τα εξής: οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας. Απαιτείται επίσης άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας κατηγορίας Α’ (σταδιακής πρόσβασης), εκτός του μοτοποδηλάτου.

Περιφέρεια

Στο μεταξύ, αναμένεται η έγκριση 996 ακόμα θέσεων στις περιφερειακές ενότητες της χώρας, για την προκήρυξη των οποίων αρμόδιες είναι οι κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις των ΕΛΤΑ. Η κατανομή των θέσεων ανά περιοχή και ειδικότητα έχει ως εξής:

Κεντρική Μακεδονία

Θα προκηρυχθούν 196 θέσεις, από τις οποίες 125 για Διανομείς, 50 για εργαζομένους Εσωτερικής Εκμετάλλευσης ΔΕ, έντεκα για Οδηγούς ΔΕ και δέκα θέσεις για Διαμετακομιστές ΥΕ.

Πειραιάς και Αιγαίο

Πενήντα οκτώ θέσεις αντιστοιχούν στα νησιά του Αιγαίου, τα οποία υπάγονται στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς, από τις οποίες 40 θα καλυφθούν από Διανομείς, 17 από εργαζομένους Εσωτερικής Εκμετάλλευσης και μία από Οδηγό, όλων κατηγορίας ΔΕ.

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη

Με 54 εποχικούς υπαλλήλους θα καλύψουν πρόσκαιρες ανάγκες τους τα ΕΛΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας. Πρόκειται για 36 Διανομείς, 16 εργαζομένους Εσωτερικής Εκμετάλλευσης και δύο οδηγούς, όλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δυτική Ελλάδα

Θα προληφθούν 28 Διανομείς και δέκα εργαζόμενοι Εσωτερικής Εκμετάλλευσης.

Πελοπόννησος

Θα προκηρυχθούν 24 θέσεις Διανομέων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κρήτη

Από τις 27 θέσεις που θα καλυφθούν, 14 κατανέμονται στην ειδικότητα Διανομέων ΔΕ, επτά στη ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, τέσσερις στη ΔΕ Οδηγών και δύο θέσεις στην ΥΕ Διαμετακομιστών.

Στερεά Ελλάδα

Τις θέσεις θα καταλάβουν 43 Διανομείς και οκτώ εργαζόμενοι Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, όλοι κατηγορίας ΔΕ.

Ήπειρος

Είκοσι επτά θέσεις θα προκηρυχθούν. Πρόκειται για 23 θέσεις Διανομέων και από δύο θέσεις στις ειδικότητες ΔΕ Οδηγών και ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης.

Θεσσαλία

Θα προσληφθούν 20 Διανομείς και οκτώ εργαζόμενοι Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, όλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δυτική Μακεδονία

Από τις 23 θέσεις που θα προκηρυχθούν, 22 αφορούν Διανομείς και μία Οδηγό, όλων κατηγορίας ΔΕ. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι οι συμβάσεις τις οποίες θα συνάψει με τα ΕΛΤΑ το νέο προσωπικό θα έχουν διάρκεια τεσσάρων και οκτώ μηνών.

Η κατανομή των θέσεων στα Καταστήματα και Υποκαταστήματα κάθε περιοχής εμπίπτει στην αρμοδιότητα των Περιφερειακών Διευθύνσεων, οι οποίες αναλαμβάνουν και την έκδοση των προκηρύξεων.

(πηγή: το Έθνος)

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr