232 Θέσεις στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

22 Ιουλίου 201315:00

Προθεσμία έως τις 30 Αυγούστου, προκειμένου να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τις 232 θέσεις με απόσπαση για τη στελέχωση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, δίνει με ανακοίνωση του το ΙΚΑ ΕΤΑΜ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και να είναι κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, TE Διοικητικού Λογιστικού ή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε υπαλλήλους οι οποίοι έχουν εκτελέσει χρέη γραμματέων υγειονομικών επιτροπών και έχουν ασχοληθεί με όλο το φάσμα που διέπει τη λειτουργία τους.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να αποσταλούν στη διεύθυνση διοικητικού προσωπικού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μαζί με τα εξής δικαιολογητικά:

-Αίτηση απόσπασης

-Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνης δήλωση του άρθρου 8 του Ν1599/86 για την πιστότητα του περιεχομένου του.

-Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών καθώς και των πρόσθετων προσόντων.

-Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

-Πιστοποιητικό υπηρεσιακών με ταβολών από το οποίο να προκύπτουν: α) ημερομηνίες διορισμού ανάληψης υπηρεσίας, κατηγορία κλάδος ή ειδικότητα που υπηρετούν, τοποθετήσεις σε επιμέρους τμήματα της υπηρεσίας τους, εκθέσεις αξιολόγησης και αναρρωτικές άδειες της τελευταίας πενταετίας, β) ότι δεν έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί εις βάρος τους πειθαρχική δίωξη.

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά επί αποδείξει στη Δ/νση Διοικητικού προσωπικού ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Αγ. Κωνσταντίνου 8, Αθήνα ΤΚ 10241.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων θα κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου.

Η επιλογή των υπαλλήλων που θα αποσπαστούν μεταξύ αυτών που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα συγκροτηθεί με απόφαση του διοικητή του ΙΚΑ.

Να σημειωθεί ότι οι υπάλληλοι που θα αποσπαστούν στα ΚΕΠΑ περιοχής Αττικής (Αλεξάνδρας, Αμαρουσίου, Γλυφάδας, Ελευσίνας, Καλλιθέας, Κορωπίου, Ν. Φιλαδέλφειας, Νίκαιας, Πατησίων, Πειραιά και Περιστερίου) θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους και στο ΚΕΠΑ Περιφερειακού Υποκαταστήματος Απονομής Συντάξεων (Πειραιώς 181).

(Τα Νέα)

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr