Μάς κλέβουν στο… ζύγι όλα τα βενζινάδικα!

15 Σεπτεμβρίου 201309:00

Υπερκέρδη της τάξεως των 200 εκατ. ευρώ σε βάρος του κράτους και των καταναλωτών αποκομίζει το κύκλωμα των καυσίμων, πουλώντας «φουσκωμένα» από τη ζέστη καύσιμα.

Το πρόβλημα επισημαίνεται με έμφαση από τον ίδιο τον πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Δ. Κυριτσάκη, αλλά ο υπουργός Ανάπτυξης, Κωστής Χατζηδήκης, όχι μόνο δεν έπραξε το παραμικρό για να το επιλύσει, αλλά θέσπισε τέτοιες προδιαγραφές στα συστήματα εισροών-εκροών, που θα επιτρέψουν στους βενζινοπώλες να κλέβουν… νόμιμα στο ζύγι!

Το κύκλωμα των καυσίμων θησαυρίζει από τις υψηλές θερμοκρασίες πώλησης των καυσίμων στην Ελλάδα, καθώς τα καύσιμα αγοράζονται από τους πρατηριούχους με αναγωγή στη θερμοκρασία των 15 βαθμών Κελσίου, αλλά πωλούνται στους καταναλωτές χωρίς αναγωγή, σε θερμοκρασίες που ξεπερνούν και τους 40 βαθμούς (για κάθε 10 βαθμούς διαφοράς θερμοκρασίας, η βενζίνη διαστέλλεται περισσότερο από 1%). Έτσι, οι καταναλωτές υπερχρεώνονται γύρω στα 200 εκατ. ευρώ το χρόνο και το κράτος χάνει το ήμισυ του ποσού αυτού, αφού ως γνωστόν η μισή τιμή της βενζίνης αντιστοιχεί σε φόρους.

Αυτά τονίζει από τον Απρίλιο (!) και ο πρόεδρος της Επιτροπής, Δ. Κυριτσάκης, σε ειδικό κεφάλαιο της γνωμοδότησης, που εξέδωσε αυτεπάγγελτα προς τον υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά με τα μέτρα που απαιτούνται, κατά την κρίση της Επιτροπής, ώστε να αποκατασταθεί ο υγιής ανταγωνισμός στην αγορά καυσίμων.

Στο ειδικό αυτό κεφάλαιο, με το γενικό τίτλο «Αναγωγή στους 15 βαθμούς Κελσίου», η Επιτροπή και ο πρόεδρός της σημειώνουν τα ακόλουθα:

– Κατά την έρευνα της υπηρεσίας, αναδείχθηκε και το μετρολογικό ζήτημα της αναγωγής στους 15 βαθμούς κελσίου κατά τη διαδικασία πώλησης καυσίμων. Ειδικότερα, όταν οι εταιρίες διύλισης πωλούν καύσιμα στις εταιρίες εμπορίας, η διαδικασία πραγματοποιείται με ειδικά ηλεκτρονικά συστήματα, στα οποία γίνεται αναγωγή στη θερμοκρασία των 15 βαθμών κελσίου, με σκοπό την αντιμετώπιση του φαινομένου ύπαρξης ελλειποβαρών καυσίμων από τη διαστολή της θερμοκρασίας. Κατ’ αυτό τον τρόπο, στα δύο πρώτα στάδια της αγοράς (διύλιση και χονδρική εμπορία) υπάρχει ένα σταθερό σημείο αναφοράς και αποφεύγονται φαινόμενα ελλειμματικών ή πλεονασματικών (σε θερμοκρασίες κάτω των 15 βαθμών) παραδόσεων.

– Ωστόσο, στο στάδιο της λιανικής διάθεσης η μέτρηση της ποσότητας και, κατ΄ επέκταση, η τιμολόγηση του καυσίμου γίνεται με βάση τον όγκο (λίτρα), χωρίς αναγωγή σε θερμοκρασία 15 βαθμών, με ενδεχόμενο αποτέλεσμα οι καταναλωτές να επιβαρύνονται για πλασματικές παραδόσεις καυσίμων.

– Κατά την πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής, το προαναφερόμενο ζήτημα, το οποίο εκφεύγει των αρμοδιοτήτων της, θα έπρεπε να διερευνηθεί περαιτέρω από το αρμόδιο Υπουργείο ή/και τις ελεγκτικές αρχές, ειδικότερα ως προς την προσφορότητα, σκοπιμότητα και δυνατότητα εφαρμογής του μέτρου της αναγωγής σε 15 βαθμούς Κελσίου ή τυχόν άλλου συναφούς μετρολογικού κανόνα, ενιαία σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας καυσίμων.

– Ένα από τα μέλη της Επιτροπής, ο Πρόεδρος Δημήτριος Κυριτσάκης, διατύπωσε τη γνώμη, ότι θα έπρεπε και στο τρίτο στάδιο της διάθεσης των καυσίμων, η πώληση, δηλαδή, προς τους παντός είδους καταναλωτές, να πραγματοποιείται με αναγωγή στη θερμοκρασία των 15 βαθμών κελσίου, ώστε να αντιμετωπιστεί και στο στάδιο αυτό το φαινόμενο διάθεσης ελλειποβαρών καυσίμων από τη διαστολή της θερμοκρασίας με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να επιβαρύνονται με πλασματικές παραδόσεις καυσίμων. Η αναγωγή θα πραγματοποιείται αυτόματα με ειδικά εξαρτήματα, των οποίων γίνεται ήδη χρήση και στα δύο πρότερα στάδια της πώλησης από τα διυλιστήρια και τους χονδρεμπόρους. Κατά την άποψη του εν λόγω μέλους, με το μέτρο αυτό θα μπορούσε να αποκατασταθεί σταδιακά και η εμπιστοσύνη των καταναλωτών προς τους πρατηριούχους αλλά και να αποκλειστεί η συσσώρευση στα πρατήρια πλεονασματικών ποσοτήτων καυσίμων, τα οποία σήμερα διατίθενται έναντι ανταλλάγματος προς όφελος των πρατηριούχων και μόνο, οι οποίοι εισπράττουν τίμημα για την ίδια ποσότητα καυσίμων δύο φορές, μία κατά την ελλειποβαρή πώληση και δεύτερη κατά την πώληση του «περισσεύματος», χωρίς να υπάρχει καμία προς τούτο δικαιολογία.

Δεν είναι όμως μόνο ο Δ. Κυριτσάκης που προτείνει να πωλούνται τα καύσιμα στην «καυτή» (από κλιματολογική άποψη) χώρα μας με αναγωγή στους 15 βαθμούς Κελσίου: το ίδιο ακριβώς πρότειναν και εμπειρογνώμονες του υπουργείου Οικονομικών στα τέλη του περασμένου χρόνου, ζητώντας να προσαρμοσθούν ανάλογα, με εγκατάσταση πρόσθετων ηλεκτρονικών συστημάτων (kit) τα συστήματα εισροών – εκροών, τα οποία εγκαθίστανται πλέον υποχρεωτικά σε όλα τα πρατήρια.

Το κόστος των συστημάτων αυτών, που έχουν πιστοποιηθεί σε χώρες της Ε.Ε., είναι πολύ χαμηλό (μόλις 1000 ευρώ για κάθε αντλία) και, συν τοις άλλοις, θα επέτρεπαν να ελεγχθεί αποτελεσματικά η αγορά, αφού τα συστήματα εισροών-εκροών θα παρήγαγαν αξιόπιστα ισοζύγια αγορών-πωλήσεων, τα οποία θα δημιουργούσαν ασφαλή έννομα αποτελέσματα, δηλαδή θα επέτρεπαν να διώκονται με αυτόματο τρόπο όσοι πωλούν περισσότερα καύσιμα από όσα αγοράζουν.

Αντίθετα, ο υπουργός Ανάπτυξης και οι υπηρεσίες του υπουργείου του επιμένουν μέχρι σήμερα να μην προνοούν για την εγκατάσταση αυτών των πρόσθετων ηλεκτρονικών, αφήνοντας με αυτό τον τρόπο όχι μόνο το κύκλωμα των καυσίμων να θησαυρίζει από πωλήσεις «καυτών» καυσίμων, αλλά και τους λαθρεμπόρους να μην απειλούνται με δίωξη, αφού τα συστήματα εισροών – εκροών, με τις παγκόσμιας πρωτοτυπίας προδιαγραφές που έχουν, επιτρέπουν τεράστιες (έως και 1,5%) «νόμιμες» αποκλίσεις στα ισοζύγια, ενώ ακόμη και για μεγαλύτερες αποκλίσεις δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης επιβολής κυρώσεων, αφού αυτές είναι πιθανό να οφείλονται σε εγγενή σφάλματα και αστοχίες των ίδιων των συστημάτων.

Πηγή: sofokleous10.gr

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr