diagramma_anaptuxhs

Aναπτυξιακή πρόταση για την Ξάνθη από την ΦΜ-ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

26 Ιανουαρίου 201018:38

diagramma_anaptuxhsΣτη δημοσιοποίηση μιας εμπεριστατωμένης αναπτυξιακής πρότασης για το Νομό Ξάνθης προχώρησε η εταιρία  ΦΜ-ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Πουσπουρίκας-Παταστατίδης, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και µε αφετηρία την πραγµατοποίηση του Αναπτυξιακού Συνεδρίου για τον Νοµό Ξάνθης.

 

 Η πρόταση αφορά σε ένα πλέγμα σαφών προτάσεων για κάθε τομέα παραγωγής, τις οποίες εξειδικεύουν ως προς την υλοποίησή τους. Η πρόταση αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Η παρούσα πρόταση αποτελεί πρόπλασμα αναπτυξιακής πρότασης για τον Νομό. Δεδομένου ότι μια ολοκληρωμένη πρόταση απαιτεί χρόνο και πόρους αλλά κυρίως την συνεργασία φορέων και επιστημόνων, η συγκεκριμένη προσπάθεια περιορίστηκε σε έρευνα γραφείου αλλά και στην εμπειρία της εταιρίας μας από την  υποστήριξη των επιχειρήσεων του νομού αλλά και στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπου η ανταλλαγή τεχνογνωσίας με άλλες ευρωπαϊκές περιφέρειες πρόσφερε μέγιστα οφέλη στον σχεδιασμό ενός σκελετού ανάπτυξης.

Στην συγκεκριμένη εργασία θα συναντήσουμε ανάλυση περιβάλλοντος για την περιοχή, τους άξονες ανάπτυξης αλλά και συγκεκριμένες προτάσεις προς υλοποίηση. Επίσης συμπεράσματα-προτάσεις για την εφαρμογή και την οργανωτική λειτουργία μιας αναπτυξιακής πολιτικής για την περιοχή άμεσα εφαρμοστέα.

 

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αποτελεί βασική προτεραιότητα , ώστε να εξασφαλιστεί η αειφόρος ανάπτυξη και βιωσιμότητά της, που αποτελούν και το ζητούμενο για την περιοχή. Υπάρχει ανάγκη για διάγνωση των αδυναμιών και αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει ο νομός, ώστε πάνω σε αυτά να στηριχθεί ο στρατηγικός σχεδιασμός για την αναπτυξιακή πορεία προς μία μεγάλη ανατολικό-ευρωπαϊκή ενδοχώρα , όπου θα εξελιχθεί ένα νέο δυναμικό πεδίο αλλαγών.

Στο δευτερογενή τομέα το συγκριτικό πλεονέκτημα είναι η μεγάλη ποικιλία πρώτων υλών(ορυκτός πλούτος και αγροτικά προϊόντα) που παράγονται από τις γύρω περιοχές, ενώ το βασικότερο μειονέκτημα που περιορίζει την αξιοποίηση τους, αποδίδεται στην έλλειψη μεταφορικής υποδομής. Έχοντας σαν δεδομένο ότι ο κλάδος της μεταποίησης  στηρίζεται στα οικονομικά και άλλα κίνητρα που παρέχει το κράτος,  είναι σημαντικό να εξετασθούν και να ενισχυθούν οι τομείς εκείνοι στους οποίους η περιοχή ήδη δραστηριοποιείται ή έχει τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθεί με επιτυχία, όπως ο κλάδος των ενδυμάτων, τα προϊόντα ξυλείας, η λατομική και μεταλλευτική βιομηχανία.

 Προτάσεις:
1.       Η χρήση νέων και ευέλικτων μηχανισμών χρηματοδοτικής υποστήριξης.
2.       Κινητροποίηση(επιδότηση του κόστους απασχόλησης)για την ανάπτυξη τμημάτων έρευνας και ανάπτυξης εντός των επιχειρήσεων.
3.       Επιδότηση του λειτουργικού και μεταφορικού κόστους των τοπικών επιχειρήσεων.
4.       Ανάπτυξη μηχανισμών για την αποτροπή των ξένων επενδυτών από τη νοοτροπία της γρήγορης κερδοσκοπίας.
5.       Πολιτική προσανατολισμού των νέων επενδύσεων σε καινοτόμες πρωτοβουλίες.
6.       Πολιτική προστασίας της παραγωγής καινοτόμων ιδεών για τις επιχειρήσεις.
7.       Κίνητρα για Δικτύωση ομοειδών επιχειρήσεων της περιοχής με στόχο την αντιμετώπιση υψηλού ανταγωνισμού αλλά και διείσδυσης στις αγορές όμορων χωρών.
8.       Επιδότηση επενδύσεων που να υποστηρίζουν εν δυνάμει παραγωγικούς τομείς του πρωτογενούς τομέα παραγωγής όπως βιομηχανίες συσκευασίας βιολογικών προϊόντων, επεξεργασίας ξυλείας και κατασκευής επίπλων, κατασκευής υλικής υποδομής και υποστήριξης θερμοκηπίων κ.τ.λ.
9.       Δημιουργία ενός φορέα ενημέρωσης και εκπαίδευσης για τους επιχειρηματίες της περιοχής πάνω σε θέματα τεχνολογίας και χρήσης εξελιγμένων συστημάτων, καλύτερης προώθησης των προϊόντων τους,  νέων μεθόδων διοίκησης και ανάπτυξης προσωπικού, αύξησης της παραγωγικότητας κ.τ.λ 
10.   Ενίσχυσης της έρευνας για τη χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας και εξοικονόμησης κόστους.
11.    Ένταξης σε επιδοτούμενα προγράμματα επιπλέον επαγγελματικών τάξεων, με έμφαση στην υποστήριξη των εμπορικών επιχειρήσεων της περιοχής. Ενδεικτικά προτείνεται η επιδότηση σύγχρονων συστημάτων αποθήκευσης και μεταφοράς, εγκατάστασης λογισμικού, τεχνικών προβολής και διαφήμισης, εκπαίδευσης των  πωλητών, καθώς επίσης και η δημιουργία ενός δικτύου διασύνδεσης των εμπορικών επιχειρήσεων με αντίστοιχες επιχειρήσεις και προμηθευτές του εξωτερικού για καλύτερη ενημέρωση των νέων τάσεων της αγοράς.
12.   Ενίσχυσης του ηλεκτρονικού εμπορίου και του ηλεκτρονικού επιχειρείν γενικότερα.
13.   Κινητροποίηση για την ανάληψη μεγάλων επενδύσεων όπως αποθηκευτικοί χώροι, εμπορευματικοί σταθμοί και διακομιστικά κέντρα, εκθεσιακά και συνεδριακά κέντρα.
14.   Ενίσχυσης των Μεταφορικών επιχειρήσεων για τη δημιουργία υποδομών αποθήκευσης, συσκευασίας και τυποποίησης καθώς και κλειστών χώρων στάθμευσης φορτηγών οχημάτων και για την παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας
15.   Παροχής κινήτρων για τη χρήση παλαιών κτηριακών εγκαταστάσεων.
16.   Ενίσχυσης του εξαγωγικού κλάδου που εμφανίζεται αναπτυγμένος συγκριτικά με άλλες οικονομικές δραστηριότητες στην περιοχή. Οι δυνατότητες αύξησης των εξαγώγιμων αγαθών και η μείωση του κόστους παραγωγής τους , ώστε να θεωρούνται ανταγωνιστικά, σε συνδυασμό με την  ολοκλήρωση των έργων μεταφορικής υποδομής, μπορούν να δημιουργήσουν θετικό κλίμα στις προοπτικές του κλάδου.

Ο τριτογενής τομέας, παρά τα υψηλά ποσοστά σε απασχόληση και ΑΕΠ, εξακολουθεί να αντικατοπτρίζει το χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης στην περιοχή και της έντονης εξάρτησης από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Η διάρθρωση του τομέα μπορεί να χαρακτηριστεί ως πολυκλαδική, ωστόσο ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στο τουριστικό προϊόν που μπορεί να αποτελέσει βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής σε σχέση με άλλους νομούς. Γενικότερα, υπάρχει ανάγκη για καλύτερο συντονισμό και βελτίωση της διασύνδεσης όλων των τοπικών φορέων που εμπλέκονται στην παροχή υπηρεσιών γενικού τουριστικού ενδιαφέροντος, ώστε να εξαλειφθούν μεμονωμένες κινήσεις και να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης για την προβολή του τόπου.

 Ειδικότερα προτείνεται:
1.       Επιδότηση της προβολής και διαφήμισης της φυσικής ομορφιάς, της πολιτιστικής κληρονομιάς και των υπηρεσιών τουρισμού και αναψυχής που προσφέρει ο νομός.
2.       Έμφαση στην προβολή του προϊόντος ως προϊόν εναλλακτικού τουρισμού.
3.       Κινητροποίηση και μηχανισμοί ελέγχου για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.
4.       Επιδότηση των ξενοδοχειακών μονάδων και καταλυμάτων για δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού, όπως παρακολούθηση ζωικών ειδών(πτηνά, άλογα, ιχθυοκαλλιέργειες κ.τ.λ.), εγκατάσταση μονάδων άθλησης και αναψυχής(αναρρίχηση, ράφτινγκ, καγιάκ).
5.       Ενίσχυση του συνεδριακού και εκθεσιακού τουρισμού.
6.       Ενίσχυση των επιδοτήσεων στον τομέα του πολιτισμού όπως, δημιουργία πολιτιστικού ιστορικού εκθεσιακού κέντρου, αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων μουσείων και πολιτιστικών κέντρων, αρχαιολογικές εργασίες έρευνας, ανάπλασης και ανάδειξης μνημείων κ.τ.λ.
  

 ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Ο Νομός έχει ανάγκη μιας καινοτόμας πρότασης για να διερευνηθεί ποιο το μέλλον της Ξάνθης. Ο Νομός βρίσκεται ήδη αντιμέτωπος με κρίσιμα ερωτήματα σε σχέση με τη μελλοντική κατεύθυνση της αναπτυξιακής πορείας του. Στα επόμενα χρόνια πρέπει να στηριχθεί η προσπάθεια για μια πιο ποιοτική, πιο καινοτόμα, πιο διαφοροποιημένη, πιο έξυπνη ανάπτυξη ώστε να αναδειχθεί σε ένα « νέο μικρό αναπτυξιακό μητροπολιτικό κέντρο» των Ν.Α. Βαλκανίων.Με λίγα λόγια πρέπει να εφεύρουμε τον τοπικό μας μύθο και να πλάσουμε πάνω σε αυτό την αναπτυξιακή μας πολιτική. Πρώτα πρέπει να σκεφτούμε οραματικά και μετά να σχεδιάσουμε την όποια αναπτυξιακή παρέμβαση.Η συνεργασία όλων των φορέων της περιοχή σε μια δομημένη μορφή, είναι η καλύτερη μέθοδος για σχεδιασμό, υλοποίηση και εφαρμογή όλων των οραμάτων, συμπερασμάτων και ιδεών που αναπτύσσονται στην κοινωνία αλλά και στους εξειδικευμένους φορείς που ασκούν εξουσία και έχουν παρεμβατικό ρόλο.

ΔΟΜΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Προτείνουμε για την άμεση υλοποίηση του Αναπτυξιακού Σχεδίου της περιοχής μας να θεσμοθετηθούν άμεσα οι παρακάτω δομές με πλήρη συμφωνία των τοπικών φορέων
Α. Όργανο πολιτικής πρωτοβουλίας και υποστήριξης Η τοπική αυτοδιοίκηση, οι παραγωγικοί φορείς, οι συνδικαλιστικοί φορείς, το πανεπιστήμιο και όλοι οι φορείς εξουσίας  θα συστήσουν το συγκεκριμένο όργανο, το οποίο θα οραματίζεται και θα συμφωνεί για την αναπτυξιακή πολιτική της περιοχής σε ορίζοντα 20ετίας.
Β. Συμβούλιο στρατηγικού σχεδιασμού Εκπρόσωποι των παραπάνω φορέων θα επεξεργάζονται τις αναπτυξιακές πολιτικές και θα δίνουν την μορφή στην ανάπτυξη με ρεαλιστική απεικόνιση.
Γ. Φορέας συντονισμού και διαχείρισηςΦορέας αποτελούμενος από στελέχη εξειδικευμένα που θα διαχειρίζεται όλο το αναπτυξιακό σχέδιο και καθετοποιημένα θα συμβάλει στην εκπόνηση, εφαρμογή και υλοποίηση του σχεδίου.
Δ. Τεχνογνωστικό επίπεδο – επιστημονική υποστήριξη και τεκμηρίωσηΤοπικό παρατηρητήριο που θα μέτρα συνεχώς και θα ερευνά όλα τα μετρήσιμα στοιχεία του νομού που συμβάλλον στην επιτυχία και ευημερία της περιοχής σε όλους τους τομείς και αποτελούν βάση για την όποια αναπτυξιακή παρέμβαση. 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΜ-ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 
Η ΦΜ-ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ( Φ.ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ-Μ.ΠΟΥΣΠΟΥΡΙΚΑΣ ΟΕ), Εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων, δραστηριοποιείται στην Ξάνθη από το 2004 στον τομέα της εταιρικής συμβουλευτικής και υποστήριξης αλλά και της υποστήριξης φορέων στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ως Τεχνικού Συμβούλου.Στα χρόνια παρουσίας της η εταιρία μας έχει υλοποιήσει ιδιωτικές επενδύσεις της τάξης των 19 εκατομμυρίων ευρώ ενώ ήδη βρίσκονται στο στάδιο αξιολόγησης επενδύσεις 20 εκατομμυρίων ευρώ.Στον τομέα των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων η εταιρία έχει διαχειριστεί έργα της τάξης των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Η εταιρία παρέχει καθετοποιημένη υποστήριξη στις επιχειρήσεις του Νομού και συμβάλλει με την τεχνογνωσία της στην απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς μέσω των συγχρηματοδοτούμενων ανταγωνιστικών προγραμμάτων.

Απασχολεί πέντε μόνιμα στελέχη και έχει πλήθος εξωτερικών συνεργατών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες :

Φ.ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ – Μ.ΠΟΥΣΠΟΥΡΙΚΑΣ Ο.Ε.Τσιμισκή 22, 67100 ΞΑΝΘΗ, 2541083342, FAX:2541083343email: info@fmepixeirein.gr, www.fmepixeirein.gr

 

 

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr