YPERNOMARXIA

Ομιλία Υπερνομάρχη σε ημερίδα στην ΑΘήνα

23 Μαρτίου 201014:14

YPERNOMARXIAΕκπροσωπώντας την Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (ΕΝΑΕ), συμμετείχε ως ομιλητής ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΝΑΕ, Υπερνομάρχης  κος Κων. Τάτσης, στην ημερίδα με θέμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση, Δυνατότητες & Προοπτικές»

που διοργάνωσε το Διοικητικό Επιμελητήριο και η Νομαρχία Ανατ. Αττικής, τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2010 στην Αθήνα και στην οποία προήδρευσε ο πρώην Υπουργός κος Αλέκος Παπαδόπουλος.

Σημεία από την ομιλία του Υπερνομάρχη:  

“To  ζητούμενο είναι αν η προτεινόμενη δομή θα δημιουργήσει τις βάσεις και τις προϋποθέσεις, ώστε να λειτουργήσει αποδοτικά μέσα στο πλαίσιο και την έννοια μιας πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, που σημαίνει τη συντονισμένη δράση της Ε.Ε., των επιμέρους Κρατών-Μελών,  των Περιφερειακών Αρχών και των Τοπικών Κοινωνιών.

Προσωπικά, είμαι αισιόδοξος και θέλω να πιστεύω ότι οι αναφορές και οι δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού δεν θα αποδειχθούν ούτε αίολες, ούτε υποκριτικές.

Είμαι ακόμη αισιόδοξος από την υπεύθυνη και σθεναρή θέση του Αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας κου Αντώνη Σαμαρά για μια πραγματική Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.

Έτσι, η μεγάλη αυτή μεταρρύθμιση με τις ανάλογες αρμοδιότητες και τους ικανούς πόρους, θα μπορέσει να δώσει το έναυσμα για μια νέα διοικητική πορεία της χώρας μας με αιρετές περιφέρειες, ικανές να δώσουν ανάλογη αναπτυξιακή πνοή, αλλά και λύση στα χρονίζοντα βασανιστικά προβλήματα του πολίτη.

Θα πρέπει όμως να σταθούμε με ιδιαίτερη προσοχή και σε ορισμένα βασικά θέματα που αφορούν τη νέα δομή της αυτοδιοίκησης.

  •  Πρώτον, την ανάγκη για διαφάνεια και  χρηστή διακυβέρνηση

και

  • Δεύτερον, την ανάγκη για  στενή συνεργασία με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές για τη χάραξη και υλοποίηση των κοινοτικών και εθνικών μας στρατηγικών. Και αυτό γιατί το 70% περίπου της κοινοτικής νομοθεσίας υλοποιείται από την αυτοδιοίκηση.

Έχουμε εμείς χρέος και η κυβέρνηση την ευθύνη, να θεσμοθετήσουμε διαδικασίες μέσα από μια αποφασιστική πολιτική προσέγγιση, με σκοπό τη σύμπραξη για την ανοικοδόμηση της χώρας  και την υλοποίηση δύο στρατηγικών στόχων:

  • Πρώτον, την ενεργό συμμετοχή μας στη συνολική διαδικασία για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των εθνικών και κοινοτικών δράσεων
  • Δεύτερον, την συνδρομή μας  στον επαναπροσδιορισμό της πολιτικής δράσης ως προς τις αρχές και τους μηχανισμούς της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, ώστε να αναθερμανθεί το ενδιαφέρον των πολιτών για την πολιτική  και σε αυτό μπορούμε να συνεισφέρουμε μόνο εάν οι τοπικές-περιφερειακές αρχές μετεξελιχθούν σε πραγματικούς εταίρους και όχι σε απλούς μεσάζοντες.

Πράγματι απαιτείται αυξημένη ανάληψη ευθυνών και ενθάρρυνση στην εξέλιξη της πολιτικής και διοικητικής νοοτροπίας με σύγχρονη αντίληψη.

Αυτό το επιζητούν και το θέλουν οι πολίτες.

Η μεταρρύθμιση μας δίνει της ευκαιρία να απαιτήσουμε άμεσο και ενεργό συμμετοχή στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση.

Τούτο όμως προϋποθέτει αμοιβαία ευθύνη των επιμέρους επιπέδων διακυβέρνησης, ισχυρή δημοκρατική νομιμότητα αλλά και σαφή αντιπροσωπευτικότητα.

Έτσι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στην οποία πρέπει να επιζητούμε συμμετοχή, θα μπορεί να διαμορφωθεί ώστε να αντιπροσωπεύει περισσότερο ένα πολιτικό πλέγμα οργάνωσης και δράσης, παρά ένα νομικό μηχανισμό.

Ακολουθώντας τις εμπειρίες σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο, μπορεί κανείς να προσδιορίσει πέντε αρχές στις οποίες πρέπει να βασιστεί μια χρηστή περιφερειακή διακυβέρνηση:

  • Διαφάνεια
  • Συμμετοχή
  • Απολογισμός
  • Αποτελεσματικότητα
  • Συνοχή

Τις αρχές αυτές πρέπει να απαιτήσουμε να περάσουν μέσα στο νέο νόμο για τη μεταρρύθμισή μας, χωρίς να ξεχνάμε ότι απαιτείται σεβασμός στην αρχή της Επικουρικότητας, ούτως ώστε η αρχή αυτή να αποτελέσει φραγμό στη συγκέντρωση των αποφάσεων σε ένα και μοναδικό επίπεδο εξουσίας.

Ο σεβασμός στην αρχή της επικουρικότητας και η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση  είναι έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες, αφού η μια αφορά τις αρμοδιότητες των διαφορετικών επιπέδων εξουσίας και η άλλη δίνει έμφαση στη διαδραστικότητά τους.

Είναι ευκαιρία ακόμη να απαιτήσουμε και απαιτούμε η περιφερειακή-τοπική αυτοδιοίκηση να συμπεριληφθεί στην αρχή της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, μαζί με το σεβασμό στην πολυμορφία.

Πρέπει ακόμη να αντιστρέψουμε τη συνεχή διεκδίκηση μεταφοράς εθνικών στόχων στην περιφερειακή μας δραστηριότητα, αλλά να διεκδικήσουμε και να οριοθετήσουμε διαδικασίες ενσωμάτωσης των στόχων των περιφερειακών αρχών στις στρατηγικές της κυβέρνησης και γιατί όχι και στις στρατηγικές της Ε.Ε.

Είναι ευκαιρία στη φάση αυτή που η κυβέρνηση θα νομοθετήσει το νέο περιφερειακό θεσμό, να συμπεριλάβει αρχές και μηχανισμούς διαβούλευσης, συντονισμού, συνεργασίας και αξιολόγησης, προκειμένου να μπορέσει να μετουσιωθεί η εκπεφρασμένη πρόθεσή της για μια πραγματική αυτοδιοίκηση, σε ουσιαστική και λειτουργική  απόφαση».                                                                        

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr