Βήμα προς βήμα, πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη προς τα ταμεία

27 Μαΐου 201311:03

Έναν σκληρό και άκρως αποτρεπτικό όρο για τους οφειλέτες, την διακοπή της ρύθμισης χρεών και την ενεργοποίηση των αναγκαστικών εισπράξεων, των κατασχέσεων και των πλειστηριασμών, εάν δεν πληρωθεί πέραν της μιας, κάποια δόση, περιλαμβάνουν οι δύο υπουργικές αποφάσεις που υπέγραψε την Παρασκευή ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Ήδη στα ταμεία ψάχνουν τρόπους για την προσέγγιση όσο το δυνατόν περισσότερων οφειλετών (οι οποίοι δεν φαίνονται ιδιαίτερα πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε μια ρύθμιση με τόσο σκληρούς όρους) με στόχο την είσπραξη περίπου 600 με 800 εκατ. ευρώ μέσα στο 2013. Στόχος που θεωρείται δύσκολος να επιτευχθεί.

Σε αυτό το επίπεδο, προωθείται συμφωνία με τις Τράπεζες, ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο τραπεζικό προϊόν, που θα βοηθά τον οφειλέτη να συμμετέχει στη ρύθμιση.

Επιδιώκεται δε, ακόμη και εμπλοκή του ΕΤΕΑΝ, ώστε να εγγυάται ένα μέρος των χρημάτων. Η Τρόικα είναι βέβαια επιφυλακτική σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, όμως από την πλευρά των ταμείων και κυρίως του ΙΚΑ γίνεται μεγάλη προσπάθεια, σε συνεργασία και με τους φορείς της αγοράς, τη ΓΣΕΒΕΕ και τη ΕΣΕΕ, αφού κυρίως η ρύθμιση της «Νέας Αρχής» είναι η βασική ελπίδα της διοίκησης για αύξηση των εσόδων ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα και φέτος η καταβολή των συντάξεων.

Συνολικά, στόχος του υπουργείου Εργασίας και των ταμείων είναι η είσπραξη όσο το δυνατών περισσότερων από τα 15 δισ. ευρώ χρέη που «στραγγαλίζουν» τα ασφαλιστικά ταμεία. Βάσει των υπολογισμών, και εφόσον εκδοθούν οι απαιτούμενες εγκύκλιοι, θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιουλίου τόσο η νέα, πάγια ρύθμιση χρεών σε 12 δόσεις όσο κυρίως, η ρύθμιση της «Νέας Αρχής», η έκτακτη ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα εξόφλησης χρεών σε έως και 48 δόσεις. Με 50 ευρώ το μήνα και έως 100 δόσεις, μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους οι «μικροί» που χρωστούν έως 5.000 ευρώ. Μεταξύ άλλων, για όσους χρωστούν έως 75.000 ευρώ, η ρύθμιση των 48 δόσεων προβλέπει αναλυτική καταγραφή της τραπεζικής τους κατάστασης, αναλυτικά τα ποσά των καταθέσεων που διαθέτουν στις τράπεζες, ακόμη και αριθμούς αυτοκινήτων… Για τους μεγαλοοφειλέτες, άνω των 75.000 ευρώ, η ρύθμιση προβλέπει και υποθήκη των ακινήτων που διαθέτουν.

-Η αίτηση υπαγωγής μπορεί να γίνει μόνο μία φορά, σε οποιαδήποτε χρονικό διάστημα διάρκειας ισχύος της ρύθμισης, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1) η διάρκεια του διακανονισμού δεν μπορεί να επεκταθεί πέραν της 31.6.2017.

2) καταβάλλονται ανελλιπώς οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές από 1η Ιανουαρίου 2013 και εφεξής. Όσοι οφείλουν εισφορές από την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους κα μέχρι την έναρξη ισχύος της νέας αυτής ρύθμισης, πρέπει να έχουν καταβάλλει τις οφειλές τους πριν την ημερομηνία υπαγωγής τους στην ρύθμιση.

-Για την υπαγωγή τους στη ρύθμιση, πρέπει να αποδειχθεί η αδυναμία τους να εξοφλήσουν την οφειλή τη δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς και τη βιωσιμότητα του διακανονισμού.

Θα πρέπει να έχουν υποβάλει τις εκ του νόμου δηλώσεις ασφάλισης μισθωτών της τελευταίας 5ετίας.

-Από τον ενδιαφερόμενο στις αρμόδιες υπηρεσίες των ταμείων. Μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά, εφόσον υποστηρίζεται τεχνικά από τα ταμεία.

Η πρώτη δόση θα καταβάλλεται στο ταμείο και οι επόμενες, υποχρεωτικά με πάγια εντολή χρέωσης λογαριασμού σε Τράπεζες.

Από την υποχρεωτική πληρωμή μέσω πάγιας εντολής εξαιρούνται:

Α) Οι οφειλέτες, φυσικά πρόσωπα, μη επιτηδευματίες άνω των 65 ετών, των οποίων η συνολική βασική οφειλή δεν ξεπερνά τα 5.000 ευρώ και

Β) Οι οφειλέτες φυσικά πρόσωπα που δεν διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό ή πιστωτική κάρτα εκδοθείσα από τους φορείς είσπραξης.

Οι οφειλές που εντάσσονται στην ρύθμιση της «νέας αρχής» είναι:

Α) Καθυστερούμενες έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2012 οφειλές, οι οποίες τελούν σε αναστολή είσπραξης

Β) καθυστερούμενες έως και την 31.12.2012 οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση των οποίων οι όροι τηρούνται, εφόσον επιλεγεί πρόγραμμα ρύθμισης με μικρότερο ή ίσο αριθμό δόσεων με το μεγαλύτερο αριθμό των εναπομενουσών δόσεων των παλαιών ρυθμίσεων. Βασική προϋπόθεση σε αυτή την περίπτωση είναι, ο ανώτατος αριθμός των δόσεων να μην υπερβαίνει τις 48 και να μην εκτείνεται πέραν της 30ης Ιουνίου 2017. Στην περίπτωση υπαγωγής στη νέα ρύθμιση χάνονται οι διευκολύνσεις των προηγούμενων ρυθμίσεων.

Εξαιρούνται και δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση, οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί εναντίον τους ποινική δίωξη, για φοροδιαφυγή.

Οι οφειλές μπορούν να καταβληθούν εφάπαξ ή σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Κατ’ εξαίρεση της γενικής διάταξης, οφειλέτες που χρωστούν έως 5.000 ευρώ και δηλώνουν ότι δεν μπορούν να εξοφλήσουν την οφειλή εφάπαξ ή σε 48 δόσεις, ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται βάσει του εισοδήματός τους, με μέγιστο αριθμό δόσεων τις 100, ή ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρώ. Όσοι διακανονίσουν τα χρέη τους σε περισσότερες των 48 δόσεις, αποκλείονται από κάθε είδους εκπτώσεις επί των προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων.

Η αδυναμία εξόφλησης, τη δεδομένη στιγμή, της οφειλής για ποσά έως 75.000 ευρώ τεκμηριώνεται ως εξής:

Για φυσικά πρόσωπα:

1. Για οφειλές έως 5.000 ευρώ, εάν το φορολογητέο εισόδημα του οφειλέτη σύμφωνα με το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα δεν υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ.

2. Για οφειλές έως 75.000 ευρώ, εάν το φορολογητέο εισόδημα του οφειλέτη σύμφωνα με το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του συνολικού ύψους των ετήσιων οφειλών του σε ασφαλιστικά ταμεία, άλλες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται.

Για νομικά πρόσωπα:

1. Για οφειλές έως 75.000 ευρώ, εάν τα καθαρά κέρδη του οφειλέτη σύμφωνα με το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα ή δημοσιευμένο ισολογισμό δεν υπερβαίνουν το ύψος της ετήσιας οφειλής προς ρύθμιση.

Στις περιπτώσεις ύψους οφειλής άνω των 75.000 ευρώ, η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης και η βιωσιμότητα του διακανονισμού, τεκμηριώνεται από τον ανεξάρτητο τρίτο φορέα με βάση οικονομικά, εμπορικά και ποιοτικά στοιχεία της οικονομικής μονάδας ή του φυσικού προσώπου.
Η ρύθμιση «χάνεται» με συνέπεια την άμεση καταβολή του υπόλοιπου της οφειλής και την ενεργοποίηση όσων προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (αναγκαστική είσπραξη, κατασχέσεις, πλειστηριασμοί κλπ) εάν ο οφειλέτης:

• Δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης, πέραν της μίας φοράς
• Δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης και μέχρι την εξόφλησή τους,
• Έχει υποβάλει ανακριβή ή ανεπαρκή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση
• Στην περίπτωση που διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης ότι δεν πληρούνται οι διατάξεις του σχετικού νόμου (4152/2013) και τους υπουργικής απόφασης, ο οφειλέτης χάνει τα ευεργετήματα της ρύθμισης. Καθίσταται απαιτητό το σύνολο του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων προσαυξήσεων και καταπίπτουν οι εγγυήσεις.

Οι οφειλέτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υποβάλλουν με την αίτηση υπαγωγής τα εξής δικαιολογητικά:

Α) για ποσά οφειλών έως 5.000 ευρώ

• Το τελευταίο ενιαίο εκκαθαριστικό σημείωμα φυσικών ή νομικών προσώπων,
• Υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, στην οποία δηλώνονται: η αδυναμία καταβολής της οφειλής, ότι δεν έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα και ότι δεν έχει ασκηθεί κατά αυτού ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή και οι αριθμοί των τραπεζικών λογαριασμών ως πρώτος δικαιούχος εφόσον υφίστανται,

Β) για ποσά οφειλών άνω των 5.000 ευρώ και έως 75.000 ευρώ

• Πέραν των παραπάνω (περίπτωση Α) υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνονται όχι μόνον οι αριθμοί αλλά και το ύψος των τραπεζικών λογαριασμών που διαθέτει ο οφειλέτης ως πρώτος δικαιούχος, εφόσον υφίστανται, καθώς και οχήματα που έχουν στην κυριότητά τους.
• Τον τελευταίο ισολογισμό, για νομικά πρόσωπα που τηρούν υποχρεωτικά ή προαιρετικά διπλογραφικά βιβλία (Γ’ κατηγορίας)
• Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα ενιαίου τέλους ακινήτων φυσικών ή νομικών προσώπων,
• Το τελευταίο υποβληθέν έντυπο Ε3 (μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών)

Γ) για ποσά οφειλών άνω των 75.000 ευρώ, ο οφειλέτης πέραν των παραπάνω (περίπτωση Β), προσκομίζει και βεβαίωση που από τρίτο ανεξάρτητο εκτιμητή περί της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων και των λοιπών δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς και τη βιωσιμότητα του διακανονισμού. Η δαπάνη για την αμοιβή του εκτιμητή βαρύνει αποκλειστικά τον οφειλέτη.

Δ) για ποσά άνω των 300.000 ευρώ πέραν των παραπάνω (Β και Γ) απαιτείται σύσταση εγγύησης για τη διασφάλιση της οφειλής, που μπορεί να συνίσταται σε:

– Προσκόμιση εγγυητικής επιστολής τράπεζας για όλο το διάστημα της ρύθμισης για το σύνολο της ρυθμιζόμενης οφειλής με εγγραφή υποθήκης επί ακινήτου ελευθέρου βαρών, αντικειμενικής αξίας ίσης με το ύψος της συνολικής οφειλής, ή επί βεβαρημένου ακινήτου αντικειμενικής αξίας, αφαιρουμένων των ποσών για τα οποία έχουν εγγραφεί βάρη, τουλάχιστον ίσης με τη συνολική οφειλή
– Εγγύηση τρίτου αξιόχρεου προσώπου και
– Οποιοδήποτε άλλο τρόπο εγγύησης αποδεκτό από τις αρμόδιες αρχές των ασφαλιστικών οργανισμών.

Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, θα τύχει απαλλαγής, επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, κατά ποσό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται με την εξόφληση.

Επίσης, οφειλέτης που έχει υπαχθεί στην ρύθμιση Νέας Αρχής μπορεί να επιλέξει την υπαγωγή του σε άλλο πρόγραμμα ρύθμισης με διαφορετικό αριθμό δόσεων για το υπόλοιπο προς καταβολή ποσό, και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για το εναπομείναν ποσό, σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα ρύθμισης.

Τέλος, δεν επιτρέπεται μετάβαση από τη ρύθμιση της νέας αρχής στην πάγια ρύθμιση.

Πάγια ρύθμιση

Ρύθμιση χρεών σε δώδεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις με κεφαλαιοποίηση τον προηγούμενο της ρύθμισης μήνα, προβλέπει η υπουργική απόφαση για την πάγια ρύθμιση.

Βεβαίωση από τον ανεξάρτητο εκτιμητή απαιτείται για οφειλές άνω των 50.000 ευρώ, ενώ υποθήκη ακινήτου ισχύει για ποσά από 150.000 και άνω.
Πηγή:www.capital.gr

 

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr