Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media

26 Φεβρουαρίου 2013

Ξενώνα Βραχείας Φιλοξενίας Αστέγων δημιουργεί η Ομάδα Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην Ξάνθη !

Η δημιουργική δράση των εθελοντών της Ομάδας Κοινωνικής Αλλεληγγύης της Ξάνθης φαίνεται ότι συνεχίζεται με τη δημιουργία μιας ακόμη υποδομής, μετά […]