Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media

25 Δεκεμβρίου 2014

Που βρίσκονται σήμερα τα Άγια Δώρα που πρόσφεραν οι Μάγοι

«Και ελθόντες εις τον οικίαν είδον το παιδίον μετά Μαρίας της μητρός αυτού, και πεσόντες προσεκύνησαν αύτω και ανοίξαντες τους θησαυρούς […]
18 Νοεμβρίου 2013

Άγγλοι μάγοι και αποκρυφιστές διεκδικούν την αποκλειστικότητα του ονόματος «Χρυσή Αυγή»!

«Η μαγεία ενάντια στη Χρυσή Αυγή» είναι ο τίτλος της βελγικής εφημεριδας «La Libre Belgique» η οποία αναφέρει ότι μία κρυφή […]