Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media

31 Αυγούστου 2013

Η φτώχεια επηρεάζει αρνητικά τις νοητικές επιδόσεις

Η φτώχεια, και η δυσφορία που τη συνοδεύει, χρειάζεται τόσο μεγάλη ψυχική ενέργεια, που απομένει μικρή εγκεφαλική ισχύς στον φτωχό ώστε […]