Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media

16 Ιουλίου 2013

Τα πρώτα περδικάκια απο το εκτροφείο στα Πράμαντα

Ξεκίνησε η διαδικασία εκτροφής της Ορεινής πέρδικας στο Εκτροφείο της Ε΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας στα Πράμαντα και έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα της […]