Στις 17 Φεβρουαρίου η Γενική Συνέλευση της ΕΠΣ Ξάνθης

24 Ιανουαρίου 201717:31

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ξάνθης συγκαλεί Τακτική Γενική Συνέλευση των σωματείων – μελών της, την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου και ώρα 7 μ.μ, στην αίθουσα συσκέψεων του Ξενοδοχείου Le Chalet, στα Πηγάδια Ξάνθης, με τα παρακάτω θέματα :

  1.– ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ

  2.– ΕΚΛΟΓΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΩΝ

  3.– ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

  4.– ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

  5.– ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

  6.– ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  7.– ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

  8.– ΕΚΘΕΣΗ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017

  9.– ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί χωρίς άλλη πρόσκληση, την ίδια ημέρα και ώρα 8 μμ στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος καταστατικού.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

 Ο καθορισμός των αντιπροσώπων των σωματείων – μελών της ΕΠΣΞ για τη Γενική Συνέλευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του καταστατικού της Ένωσης και τα σωματεία υποχρεούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία της ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ το αργότερο μέχρι και την 13-02-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, το πληρεξούσιο έγγραφο για την αντιπροσώπευσή τους στην Γ/Σ, ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα

Σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό της ΕΠΣΞ η παραλαβή των οικονομικών εγγράφων και του Διοικητικού απολογισμού καθώς και άλλο σχετικό έγγραφο θα παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία της Ένωσης σε εργάσιμες ώρες, από 08-02-2017 έως και 10-02-2017.

Οι προτάσεις των σωματείων προκειμένου να συζητηθούν στη Γ/Σ θα πρέπει να περιέλθουν στην ΕΠΣ έως την Παρασκευή 03.02.2017 και ώρα 14:30 και να κοινοποιηθούν στα λοιπά σωματεία το αργότερο 7 ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γ.Σ. 

 

 

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr