Πώς θα συμπληρώσετε σωστά το Mηχανογραφικό

16 Ιουνίου 201613:01

Η ώρα της συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού έφτασε για τους περίπου 100.000 υποψηφίους για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς η αγωνία για τους βαθμούς λήγει αύριο Παρασκευή για τους αποφοίτους ΓΕΛ και την Τετάρτη 22 Ιουνίου για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, καθώς οι βαθμολογίες θα αναρτηθούν σταδιακά στα σχολεία και στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www. results.it.minedu.gov.gr.

Εξαίρεση όσοι ενδιαφέρονται και για τα ειδικά μαθήματα, για τα οποία οι εξετάσεις ξεκινούν σήμερα.

«ΤΑ ΝΕΑ», για τη διευκόλυνση των υποψηφίων, δημοσιεύουν σήμερα έναν οδηγό για τη σωστή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου, με τη συνδρομή του διευθυντή των φροντιστηρίων Ομόκεντρο και Ανθρωπιστικών Σπουδών Αντώνη Φλωρόπουλου.

Η υποβολή του Μηχανογραφικού θα γίνει φέτος όπως και πέρυσι ηλεκτρονικά και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 8 Ιουλίου. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι: http: //exams.it.minedu.gov.gr.

Μηχανογραφικό Δελτίο μπορούν να υποβάλουν όσοι συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ του 2016, είτε με το νέο είτε με το παλαιό σύστημα και εφόσον κατέχουν ή αποκτούν απολυτήριο, και όσοι απόφοιτοι συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τα έτη 2014 ή 2015, διεκδικώντας το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση. Οσοι είναι υποψήφιοι για το 10% συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση. Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά σε ειδικό μάθημα ή στα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ, αλλά συνυπολογίζονται τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση. Εφιστάται η προσοχή σε όλους τους υποψηφίους για την εμπρόθεσμη υποβολή και οριστικοποίηση του Μηχανογραφικού Δελτίου, γιατί αλλιώς θα αποκλειστούν από την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για φέτος. Υπενθυμίζεται ότι ως προθεσμία διεξαγωγής υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων (αγωνίσματα) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) έχει οριστεί το διάστημα από την Τετάρτη 15 μέχρι και την Τετάρτη 29 Ιουνίου.

Τα πρώτα βήματα
Α) Από το λύκειο όπου αποφοίτησες παίρνεις τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) από την Τετάρτη 15 Ιουνίου.
B) Επισκέπτεσαι τη διεύθυνση http: //exams.it.minedu.gov.gr και σε πρώτο στάδιο κάνεις κάποιες προσωρινές προτιμήσεις (Προσωρινή Αποθήκευση). Μπορείς να κάνεις όσους συνδυασμούς θέλεις και να τους τροποποιήσεις, χωρίς όμως να κάνεις οριστικοποίηση.
Γ) Οριστικοποιείς το Μηχανογραφικό σου και το υποβάλλεις ηλεκτρονικά έως και την Παρασκευή 8-7-2016. Προσοχή! Μετά την οριστικοποίηση το Μηχανογραφικό καταχωρίζεται στη βάση του υπουργείου Παιδείας και καμία τροποποίηση από τον υποψήφιο δεν είναι πλέον δυνατή, χωρίς τη μεσολάβηση της σχολικής μονάδας.
Δ) Οταν κάνεις οριστικοποίηση, μην ξεχάσεις να κρατήσεις αντίγραφο στο οποίο θα υπάρχει και ο αριθμός πρωτοκόλλου.
Ε) Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το Μηχανογραφικό Δελτίο.

Οι μετεγγραφές
Πριν αρχίσεις να συμπληρώνεις το Μηχανογραφικό σου, θα πρέπει να εξετάσεις με μεγάλη προσοχή αν συγκεντρώνεις τα απαραίτητα μόρια προκειμένου να μετεγγραφείς σε μια σχολή κοντά στον τόπο της κατοικίας σου. Οι μετεγγραφές θα γίνονται με μοριοδότηση. Δεν αρκεί μόνο το χαμηλό κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα ή να είναι κάποιος ορφανός ή μέλος πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή να έχει αδελφό φοιτητή κ.λπ. για να θεωρείται βέβαιη ή πολύ πιθανή η μετεγγραφή του, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Για καθένα από τους παραπάνω λόγους και για μερικούς άλλους αντιστοιχούν συγκεκριμένα μόρια, τα οποία αθροιζόμενα και κατά φθίνουσα σειρά καθορίζουν τη σειρά προτεραιότητας στις μετεγγραφές.

Συνιστούμε στους υποψηφίους που για διάφορους λόγους δεν θέλουν ή δεν μπορούν να σπουδάσουν σε μια σχολή μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί σε περίπτωση που δεν μετεγγραφούν (αφού υπάρχουν ποσοτικοί περιορισμοί) θα είναι υποχρεωμένοι για τέσσερα χρόνια, αν θέλουν να συνεχίσουν, να φοιτήσουν στη σχολή όπου πέτυχαν.

Προσοχή: Υπάρχουν 46 τμήματα ΑΕΙ και 33 ΤΕΙ μη αντίστοιχα, από τα οποία δηλαδή δεν είναι δυνατή μετεγγραφή εφόσον κάποιος εισαχθεί εκεί. Οι αντιστοιχίες και αναντιστοιχίες για τα ΑΕΙ είναι καταχωρισμένες στο ΦΕΚ Β’ 2492 18/9/2014 και για τα ΤΕΙ στο ΦΕΚ Β’ 639 21/4/2015.

Τα κριτήρια των µετεγγραφών
Η χορήγηση μετεγγραφής πραγματοποιείται κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των μορίων που ο δικαιούχος σωρεύει από τα ακόλουθα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια:

Εισόδημα (ατομικό ή κατά κεφαλήν):
-μέχρι 3.000 ευρώ ετησίως. Μόρια: 5
-από 3.001 μέχρι 6.000 ευρώ ετησίως Μόρια: 4
-από 6.001 μέχρι 9.000 ευρώ ετησίως Μόρια: 3

-Ορφανός/ή και από τους δύο γονείς Μόρια: 3
-Μέλος πολύτεκνης οικογένειας Μόρια: 2
-Μέλος τρίτεκνης οικογένειας Μόρια: 1
-Αδελφός/ή φοιτητής σε άλλη πόλη Μόρια: 1
-Αδέλφια που ήδη φοιτούν ή συμμετέχουν μαζί στις εξετάσεις Μόρια: 1
-Συγγενής πρώτου βαθμού με αναπηρία 67% Μόρια: 1
-Ορφανός/ή από τον έναν γονέα ή τέκνο άγαμης μητέρας Μόρια: 1

 Εξαιρούνται τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας και ανάπηροι φοιτητές, οι οποίοι έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία.

Η σειρά προτίμησης
Η σειρά προτίμησης και μόνο αυτή, σε συνδυασμό με τα μόρια που συγκεντρώνεις, θα καθορίσουν τη σχολή στην οποία θα εισαχθείς. Θέτουμε τον αριθμό 1 στη σχολή που προτιμάμε από το σύνολο των σχολών δύο επιστημονικών πεδίων (μπορούμε να επιλέξουμε το πολύ δύο επιστημονικά πεδία). Θέτουμε τον αριθμό 2 στην επόμενη σχολή στην οποία θέλουμε να εισαχθούμε, αν τα μόριά μας δεν επαρκούν για την πρώτη μας επιλογή.

Ομοίως συνεχίζουμε θέτοντας τους αριθμούς 3, 4, 5, … στις επόμενες προτιμήσεις μας. Προσέχουμε η αρίθμηση να είναι συνεχής χωρίς επαναλήψεις ή παραλείψεις αριθμών.

Σφάλματα και τεχνικές
Πολλοί υποψήφιοι πιστεύουν ότι αν δηλώσουν κάποια σχολή με καλύτερη σειρά προτίμησης, θα κάνουν την εισαγωγή τους ευκολότερη. Μεγάλο λάθος. Αν ένας υποψήφιος δηλώσει μια σχολή πρώτη και πάρει π.χ. 13.000 μόρια και κάποιος άλλος την ίδια σχολή τελευταία, πάρει 13.001 μόρια και δεν έχει καταφέρει να εισαχθεί σε άλλη, τότε αυτός που συγκέντρωσε έστω και 1 μόριο περισσότερο θα εισαχθεί, και ας είναι η τελευταία του προτίμηση.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται αυτός που έχει τον μεγαλύτερο γενικό βαθμό πρόσβασης. Αν και πάλι υπάρξει ισοβαθμία, λαμβάνονται υπόψη τα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας, και μόνο αν υπάρξει τελική ισοβαθμία, εισάγονται όσοι ισοβαθμούν.

Προσοχή: Ειδικά για τις στρατιωτικές σχολές, σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται ως τρίτο κριτήριο η σειρά προτίμησης.

Πολλοί υποψήφιοι δηλώνουν τις σχολές κοιτάζοντας μόνο τα μόρια της περασμένης χρονιάς, αρχίζοντας από την πιο υψηλόβαθμη με φθίνουσα σειρά, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη το πόσο τους ενδιαφέρει η σχολή. Αν αυτό ήταν σωστό, θα τοποθετούσαμε τις σχολές με φθίνουσα σειρά και όλα τα Μηχανογραφικά θα ήταν ομοιότυπα.
Οταν δηλώνουμε τις προτιμήσεις, λαμβάνουμε υπόψη μόνο το πόσο μας ενδιαφέρει κάποια σχολή και όχι τα μόρια που χρειαζόταν πέρυσι.

Μια σχολή με λιγότερα μόρια για πολλούς μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από μια άλλη με περισσότερα μόρια. Στην πιθανή απορία κάποιων ότι δηλώνοντας κάποια που απαιτεί λιγότερα μόρια αποκλείουμε μια άλλη με περισσότερα, απαντάμε: μπαίνεις εκεί όπου πραγματικά επιθυμείς και συνειδητά αποκλείεις κάποια που δεν σου αρέσει, άσχετα με τα μόρια που έχεις.

Καλό θα ήταν να δείτε τις βάσεις μετά τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού, απλά και μόνο για να προβλέψετε σε ποιες σχολές έχετε ελπίδα να εισαχθείτε.

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων οι επιτυχόντες σε μια σχολή εισάγονται υποχρεωτικά σε αυτήν και δεν μπορούν να επιλέξουν άλλη, έστω και αν συγκεντρώνουν πολύ περισσότερα μόρια, εκτός βέβαια αν εγκριθεί η μετεγγραφή τους σε μια συγκεκριμένη σχολή.

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr