Μελέτη Alpha Bank καταπέλτης κατά τρόικας και ΔΝΤ

8 Αυγούστου 201315:30

Οι όποιες αμφισβητήσεις υπήρχαν για την πορεία υλοποίησης του Προϋπολογισμού του 2013, ο οποίος εκτελείται συστηματικά και αναμφισβήτητα καλύτερα από τους προγραμματισμένους στόχους από την αρχή του έτους..

φαίνεται ότι υποβαθμίζονται ουσιαστικά μετά την ανακοίνωση αφενός των στοιχείων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης (ΓΚ) στο 1ο 6μηνο του 2013 και αφετέρου των στοιχείων για την πορεία των εσόδων του προϋπολογισμού της κεντρικής κυβέρνησης τον Ιούλιο του 2013, επισημαίνουν στο εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων οι αναλυτές της Alpha Bank.

Οπως επισημαίνουν, τα στοιχεία έως τώρα επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις για την επίτευξη σημαντικού πρωτογενούς πλεονάσματος στη γενική κυβέρνηση το 2013 και για τη σημαντική αύξηση αυτού του πλεονάσματος το 2014. Με μόνη προϋπόθεση τη συνέχιση της εφαρμογής των μέτρων αύξησης των εσόδων και μείωσης των δαπανών που έχουν ήδη θεσπιστεί και εφαρμόζονται με ικανοποιητικό τρόπο έως σήμερα. Κανένα νέο μέτρο δεν είναι αναγκαίο, ιδιαίτερα αν η διαδικασία είσπραξης των δημοσίων εσόδων βελτιωθεί ουσιαστικά στους επόμενους μήνες, όπως επίσης αναμένεται.

Με την αναμενόμενη υλοποίηση του Π2013 με πρωτογενές πλεόνασμα στη ΓΚ και με την ήδη εμφανή επιτάχυνση της πορείας ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας από τις αρχές του 2014, με πτώση του ΑΕΠ χαμηλότερη από το -4,0% το 2013, η χρηματοδότηση του ελληνικού δημοσίου και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα είναι ήδη ουσιαστικά εξασφαλισμένη έως το 2020. Ειδικότερα, με την αναμενόμενη ανάκαμψη της οικονομίας από το 1ο 3μηνο του 2014 και με την επίσης αναμενόμενη πορεία βελτίωσης στην είσπραξη των εσόδων της ΓΚ στα επόμενα 3μηνα και έτη και, επίσης, με την προωθούμενη ταχύτερη είσπραξη και των εσόδων που έχει εξασφαλίσει η χώρα από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, μπορεί να διασφαλιστεί η επίτευξη του σημαντικού πρωτογενούς πλεονάσματος στη ΓΚ το 2013 και το 2014, όπως προαναφέρθηκε. Η εξέλιξη αυτή θα αδρανοποιήσει ακόμη περισσότερο τις συνεχείς αμφισβητήσεις περί αδυναμίας της Ελλάδος να αποκαταστήσει σε σταθερή ισορροπία τα δημόσια οικονομικά της και περί μη βιωσιμότητας του χρέους της. Όπως προαναφέρθηκε, με τα σημερινά δεδομένα δεν προκύπτουν δημοσιονομικά ή/και χρηματοδοτικά κενά για την Ελλάδα έως το 2020. Η εκτίμηση αυτή ενισχύεται ουσιαστικά και από τις ακόλουθες εξελίξεις:

(1) Από την εντυπωσιακή αύξηση των τουριστικών αφίξεων (αεροπορικές αφίξεις: +18,7% τον Μάιο. 2013 και +15,02% τον Ιούνιο.2013) και εισπράξεων (Μάϊος.2013: +38,5%) και τις εκτιμήσεις που γίνονται σήμερα για τα έσοδα από τον εξωτερικό τουρισμό να προσεγγίζουν ακόμη και τα € 12,0 δις το 2013.

(2) Από τον περιορισμό της πτωτικής πορείας του όγκου των πωλήσεων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου (Μάιος.2013:-2,2%, 1ο 3μηνο.2013: -12,5%).

(3) Από τη σταθεροποίηση της παραγωγής της μεταποιητικής βιομηχανίας (4ο 3μηνο.2012: +1,7%, 1ο 5μηνο.2013: -0,2%).

(4) Από την πολύ καλύτερη του αναμενομένου υλοποίηση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών με συμβολή από τον ιδιωτικό τομέα σημαντικών κεφαλαίων, περί το € 1,5 δις περισσότερων από ότι αναμενόταν. Πρόσθετα ιδιωτικά κεφάλαια από αυτή την πηγή μπορεί να προκύψουν με την άσκηση των δικαιωμάτων αγοράς (warrants) περισσότερων μετοχών των τραπεζών (τα οποία κυμαίνονται σε αυξανόμενη θετική αξία έως σήμερα) και με την επικείμενη ιδιωτικοποίηση και της Eurobank. Ήδη το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (HFSF ή ΤΧΣ) διαθέτει μη διατεθέντα κεφάλαια άνω των € 10 δισ, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη τυχόν χρηματοδοτικών ανοιγμάτων της γενικής κυβέρνησης.

Επομένως, προσθέτουν οι αναλυτές της Alpha Bank, η εμμονή του ΔΝΤ στην εκτίμηση από σήμερα δημοσιονομικών και χρηματοδοτικών κενών ακόμη και για το 2015, το 2016 και το 2017 δεν είναι δικαιολογημένη. Αντίθετα, δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα στην προσπάθεια της χώρας για έξοδο από την κρίση και ευνοεί τη διατήρηση της αβεβαιότητας για την Ελλάδα ακόμη και σήμερα που τα επιτεύγματά της χώρας μας στον τομέα της δημοσιονομικής προσαρμογής δεν τα αρνείται ούτε αυτό το ίδιο το ΔΝΤ.
[…]

Και συνεχίζουν:

Η εκτίμηση του ΔΝΤ περί μη προώθησης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα, έρχεται ασφαλώς σε πλήρη αντίθεση με τις εκτιμήσεις άλλων διεθνών οργανισμών (όπως, π.χ., ο ΟΟΣΑ) που υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα είναι η αναμφισβήτητη πρωταθλήτρια παγκοσμίως στην υλοποίηση φιλικών προς την ανάπτυξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα τελευταία 3,5 έτη. Επιπλέον, αυτή η εκτίμηση έρχεται σε αντίθεση με τις περιγραφές των αναρίθμητων και κρίσιμων μεταρρυθμίσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα τα τελευταία έτη που συμπεριλαμβάνονται στις ίδιες τις Εκθέσεις του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα επιμέρους κεφάλαια αυτών των Εκθέσεων, τα οποία συνήθως δεν διαβάζονται από τους διαμορφωτές της κοινής γνώμης. Έως σήμερα, οι δυσμενείς εκτιμήσεις στην εισαγωγή των Εκθέσεων χρησιμοποιήθηκαν ευρέως για τη δημιουργία του εξαιρετικά δυσμενούς (κατά κανόνα) οικονομικού κλίματος μέσα στο οποίο ήταν αναγκασμένη να λειτουργεί η ελληνική οικονομία στα τελευταία έτη. Αυτό δε το κλίμα ήταν βασικός συντελεστής που συνέβαλε στην αναίτια και υπέρμετρη εμβάθυνση της ύφεσης στην ίδια περίοδο.

Σε πολύ μικρότερο βαθμό η ύφεση ήταν αποτέλεσμα της ενδεχόμενης ανεπάρκειας των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
Βεβαίως το ΔΝΤ αναφέρεται στα αναμφισβήτητα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στην υλοποίηση του προγράμματος προσαρμογής σε τρείς βασικούς τομείς, που έχουν αναλυθεί και τονιστεί εκτενώς στο παρόν Δελτίο. (1) Στο θέμα της αδυναμίας αποτελεσματικής αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής, (2) στο θέμα της ανεπαρκούς προόδου στον τομέα της εκλογίκευσης της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο τομέα και (3) στο θέμα της σχετικά αργής διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος από-κρατικοποιήσεων.

Στα θέματα αυτά η Τρόικα και πολλοί άλλοι συγχέουν προφανώς την οριστική επίλυση των προβλημάτων που υπάρχουν, με την επίτευξη προόδου προς την κατεύθυνση επίλυσης αυτών των προβλημάτων. Πρόοδος έχει επιτευχθεί και τα αποτελέσματά της θα φανούν σύντομα. Η οριστική, ωστόσο και αποτελεσματική, επίλυση αυτών των προβλημάτων θα απαιτήσει πολύ χρόνο και συνεχείς αναθεωρήσεις και διορθώσεις προσεγγίσεων και διαδικασιών έως ότου επιτευχθεί ένα αποτέλεσμα που να μπορεί να κριθεί ως απολύτως ή αρκούντως ικανοποιητικό. Σε κάθε περίπτωση, το να παρουσιάζονται αυτά τα θέματα ως αποδείξεις ανεπαρκών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων δείχνει αδυναμία κατανόησης της πραγματικής φύσης τους.

Πηγή : ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr