maria_callas

Διαγωνισμός λυρικού τραγουδιού από το σωματείο «Υποτροφίες Μαρία Κάλλας»

9 Δεκεμβρίου 201112:24

maria_callasΤο Σωματείο ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ προκηρύσσει Διαγωνισμό Λυρικού Τραγουδιού για τη χορήγηση μιας υποτροφίας τελειοποίησης σπουδών σε Ανώτατο Μουσικό Ίδρυμα του εξωτερικού κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012 – 2013. Η υποτροφία δίδεται στη μνήμη του ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ, ο οποίος υπήρξε βασικό ιδρυτικό μέλος, Πρόεδρος και χορηγός του Σωματείου επί μία 50ετία.


Οι υποψήφιοι, Ελληνίδες και ‘Ελληνες, απόφοιτοι Λυκείου, θα πρέπει να έχουν λάβει Δίπλωμα Μονωδίας το αργότερο μέχρι τον Ιούλιο του 2012 και να γνωρίζουν καλά δύο τουλάχιστον ξένες γλώσσες. Το ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων ορίζεται στα 27 έτη για τις γυναίκες και στα 29 για τους άνδρες. Δεν μπορούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό όσοι έχουν εξασφαλίσει για το ίδιο διάστημα όμοια υποτροφία από άλλη πηγή. Οι ακροάσεις θα διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών στις 1 και 2 Μαρτίου 2012 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Στις 5 Μαρτίου, οι κυρίες Ζανέτ Πηλού και Δάφνη Ευαγγελάτου θα προσφέρουν τη δυνατότητα στους υποψήφιους του Διαγωνισμού να παρακολουθήσουν ένα Master Class Λυρικού Τραγουδιού στην Αίθουσα Διδασκαλίας της Μουσικής Βιβλιοθήκης.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι του Διαγωνισμού και το ρεπερτόριο των ακροάσεων, στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής www.sfm.gr, και στη Γραμματεία του Σωματείου 210.72.82.566, 10:00-16:00, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη.

Η προθεσμία για την κατάθεση των φακέλων με την αίτηση και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων λήγει στις 15 Φεβρουαρίου 2012.

Οι υποψήφιοι για το Διαγωνισμό θα πρέπει: 1. Οι γυναίκες να έχουν γεννηθεί από 1/1/1985 και μετά (έως 27 ετών)

Οι άνδρες να έχουν γεννηθεί από 1/1/1983 και μετά (έως 29 ετών)

2. Να υποβάλουν το αργότερο μέχρι και τις 15/2/2012 στη Γραμματεία πλήρη φάκελο με τα πιο κάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά

3. Να παρουσιασθούν ενώπιον της Κριτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού σε ακρόαση, που θα πραγματοποιηθεί, κεκλεισμένων των θυρών, στις 1 και 2 Μαρτίου 2012 στην Αίθουσα Δ. Μητρόπουλος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (ρεπερτόριο)

4. Οι υποψήφιοι τελειόφοιτοι Ωδείων θα πρέπει να έχουν προσκομίσει το Δίπλωμα Μονωδίας μέχρι τον Ιούλιο του 2012. Σε αντίθετη περίπτωση, το Δ.Σ. του Σωματείου έχει το δικαίωμα να αναιρέσει την απόφασή του για την απονομή της υποτροφίας.

5. Διευκρινίζεται, ότι η υποτροφία δίδεται για τελειοποίηση σπουδών σε Ανώτατο Μουσικό Ίδρυμα του εξωτερικού. Για το λόγο αυτό, ο υπότροφος που θα επιλεγεί, θα πρέπει να προσκομίσει μέχρι το τέλος Ιουλίου 2012, την αντίστοιχη βεβαίωση αποδοχής του. Σε αντίθετη περίπτωση, το Δ.Σ. του Σωματείου έχει το δικαίωμα να αναιρέσει την απόφασή του για την απονομή της υποτροφίας.

 

Oι υποψήφιοι παρακαλούνται να υποβάλουν εις διπλούν – σε 2 διάτρητους φακέλους folder και με τη σειρά που αναγράφονται παρακάτω, τα εξής δικαιολογητικά : 1. Αίτηση υποψηφιότητος (αίτηση) συμπληρωμένη ευανάγνωστα (να επισυνάπτεται φωτογραφία ταυτότητος του υποψηφίου)

2. Δακτυλογραφημένο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου(σύντομο και περιεκτικό)

3. Αντίγραφο (απλό) Διπλώματος Μονωδίας από αναγνωρισμένο Ωδείο. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι τελειόφοιτος Μονωδίας, βεβαίωση του Ωδείου ή του Καθηγητού του, ότι θα παρουσιασθεί για τις διπλωματικές εξετάσεις μέχρι τον Ιούλιο του 2012 και αντίγραφο βαθμολογίας τελευταίου έτους σπουδών

4. Βεβαιώσεις άλλων μουσικών σπουδών – αντίγραφα (απλά) μουσικών πτυχίων

5. Αντίγραφα (απλά) πιστοποιητικών σπουδών ή πτυχίων σπουδών στις ξένες γλώσσες

6. Αντίγραφο (απλό) αστυνομικής ταυτότητος (δύο όψεων)

7. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου όπου να βεβαιώνει ότι “τα στοιχεία που προσκομίζει για την υποψηφιότητά του στο Διαγωνισμό του Σωματείου ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ έτους 2012, είναι αληθή και ότι πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζει η προκήρυξη του Διαγωνισμού”

Οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά και την ένδειξη «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ» θα πρέπει να έχουν παραληφθεί είτε ταχυδρομικά (όχι συστημένα) είτε επι τόπου από τη Γραμματεία του Σωματείου (υπ’ όψιν κας Β. Πυλαρινού) μέχρι και την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012 – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη – 115 21 ΑΘΗΝΑ τηλ. 210.72.82.566. Τα δικαιολογητικά κρατούνται εμπιστευτικά και δεν επιστρέφονται.

ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ ΑΚΡΟΑΣΕΩΝ

Για την ακρόαση του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ετοιμάσει (3) τρείς άριες του Λυρικού Ρεπερτορίου (μία τουλάχιστον επιβεβλημένη από τον κατάλογο και δύο της επιλογής τους). Κατά την ακρόαση, οι υποψήφιοι θα συνοδεύονται από πιανίστα της επιλογής τους. 

http://www.diorismos.gr

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr