Η Κομισιόν ζητάει από την Ελλάδα να επιστρέψει 123,3 εκατ. ευρώ από παράνομα καταβληθέντα κονδύλια της ΚΑΠ

8 Μαΐου 201315:00

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητάει την επιστροφή κονδυλίων, που αφορούν ενισχύσεις αγροτικής πολιτικής της ΕΕ, συνολικού ύψους 230 εκατ. ευρώ, τα οποία, όπως υποστηρίζει, καταβλήθηκαν αχρεωστήτως από 14 κράτη μέλη της ΕΕ.

Σύμφωνα με τον Αγρότυπο, η Ελλάδα καλείται να επιστρέψει συνολικά 123,3 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα για μη σύννομη μείωση της ελάχιστης απόδοσης για τις σταφίδες 83,6 εκατ. ευρώ.
Για αδυναμία όσον αφορά τους επιτόπιους ελέγχους και καθυστερήσεων στις επικαιροποιήσεις των στοιχείων της βάσης δεδομένων βοοειδών 8,9 εκατ. ευρώ.
Για λάθη στα μητρώα και στους επιτόπιους ελέγχους αιγοπροβάτων 23,8 εκατ. ευρώ.
Για αδυναμία των ελέγχων στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 6,1 εκατ. ευρώ.
Για την καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, που αφορά αμέλειες του κράτους μέλους όσον αφορά την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων, το ποσό των 0,8 εκατ. ευρώ.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής αναφέρει τα εξής:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητάει σήμερα την ανάκτηση, στο πλαίσιο της καλούμενης διαδικασίας εκκαθάρισης λογαριασμών, κονδυλίων της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ συνολικού ύψους 230 εκατ. ευρώ, τα οποία καταβλήθηκαν αχρεωστήτως από τα κράτη μέλη. Ωστόσο, επειδή ορισμένα από τα ποσά αυτά έχουν ήδη ανακτηθεί από τα κράτη μέλη, η δημοσιονομική επίπτωση της σημερινής απόφασης θα είναι περίπου 227 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό θα επιστραφεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ λόγω μη συμμόρφωσης με τους ενωσιακούς κανόνες ή λόγω πλημμελών διαδικασιών ελέγχου των γεωργικών δαπανών. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την εκταμίευση και τον έλεγχο των δαπανών στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) και η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει τη σωστή χρησιμοποίηση των κονδυλίων από τα κράτη μέλη.

Κυριότερες δημοσιονομικές διορθώσεις

Βάσει της τελευταίας αυτής απόφασης, θα ανακτηθούν ποσά από 14 κράτη μέλη: Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Σλοβακία και Ηνωμένο Βασίλειο. Οι σημαντικότερες επιμέρους διορθώσεις είναι οι εξής:

83,6 εκατ. ευρώ καταλογίζονται στην Ελλάδα λόγω μη σύννομης μείωσης της ελάχιστης απόδοσης για τις σταφίδες
79,9 εκατ. ευρώ καταλογίζονται στην Πολωνία λόγω ελλείψεων στον έλεγχο της αρχικής αίτησης και στην έγκριση του επιχειρηματικού σχεδίου για το μέτρο που αφορά τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ημιαυτοσυντήρησης
24,0 εκατ. ευρώ (δημοσιονομικές επιπτώσεις1: 23,9 εκατ. ευρώ) καταλογίζονται στην Ελλάδα για αδυναμίες στα μητρώα κοπαδιού και στους επιτόπιους ελέγχους για πριμοδοτήσεις ζώων
10,3 εκατ. ευρώ καταλογίζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο για αδυναμίες στην ταυτοποίηση των ζώων και στους επιτόπιους ελέγχους για την πριμοδότηση ζώων.

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr