kethea-logotupo

Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης από το ΚΕΘΕΑ

26 Οκτωβρίου 201213:00

kethea-logotupoΤο Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΕΚΚΕΕ ΚΕΘΕΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΘΕΑ_Υπηρεσίες Κατάρτισης και Συμβουλευτικής σε απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση άτομα στη περιφέρεια Αττικής» προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει αίτηση για συμμετοχή σε ένα από τα παρακάτω επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης συνολικής διάρκειας 400 ωρών/έκαστο.

Τα προγράμματα κατάρτισης τα οποία περιλαμβάνουν προκατάρτιση, κατάρτιση, πρακτική άσκηση και Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (Σ.Υ.Υ.) για τους ωφελούμενους του προγράμματος είναι τα ακόλουθα:

– Τεχνικός Κατασκευής Παραδοσιακών Μουσικών Οργάνων, συνολικής διάρκειας 400 ωρών (προκατάρτιση, κατάρτιση, πρακτική άσκηση). Ενδεικτικά αντικείμενα κατάρτισης: Ιστορία της μουσικής, Μουσικά Όργανα, Μουσική και Τεχνολογία, το Επάγγελμα του κατασκευαστή, η Κατασκευή Μουσικών Οργάνων και πρακτική άσκηση στα προαναφερθέντα αντικείμενα. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο ΕΚΚΕΕ ΚΕΘΕΑ Παράρτημα Βαλτετσίου 37 (Αθήνα) στο χρονικό διάστημα από 3 Δεκεμβρίου 2012 έως 14 Μαρτίου 2013. Το πρόγραμμα θα απορροφήσει συνολικά 15 άτομα.

– Τηλεοπτικός Παραγωγός, συνολικής διάρκειας 400 ωρών (προκατάρτιση, κατάρτιση, πρακτική άσκηση). Ενδεικτικά αντικείμενα κατάρτισης: Τηλεοπτικός λόγος, Ρεπορτάζ, Κάμερα-Ήχος-Φωτισμός, Σκηνοθεσία, Γραφικά, Μοντάζ και πρακτική άσκηση στα προαναφερθέντα αντικείμενα. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο ΕΚΚΕΕ ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24 (Αθήνα) στο χρονικό διάστημα από 10 Δεκεμβρίου 2012 έως 26 Μαρτίου 2013. Το πρόγραμμα θα απορροφήσει συνολικά 10 άτομα.

– Τεχνικός ηλεκτρονικής σχεδίασης εντύπων, συνολικής διάρκειας 400 ωρών (προκατάρτιση, κατάρτιση, πρακτική άσκηση). Ενδεικτικά αντικείμενα κατάρτισης: Επαγγελματική Ορολογία γραφικών τεχνών, Ψηφιοποίηση φωτογραφιών, Γραφιστική, Ηλεκτρονική επεξεργασία μακέτας, σελίδας και εικόνας, Τέχνη και Αισθητική, Ιστορία της Τέχνης, Σύνθεση-Χρώμα, και πρακτική άσκηση στα προαναφερθέντα αντικείμενα. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο ΕΚΚΕΕ ΚΕΘΕΑ Παράρτημα Σταυροπούλου 29 (Αθήνα) στο χρονικό διάστημα από 10 Δεκεμβρίου 2012 έως 26 Μαρτίου 2013. Το πρόγραμμα θα απορροφήσει συνολικά 15 άτομα.

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν στην περιφέρεια Αττικής το χρονικό διάστημα 3 Δεκεμβρίου έως 26 Μαρτίου 2012. Τα παραπάνω προγράμματα εντάσσονται στο Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 11 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Η διάρκεια της κατάρτιση/ πρακτικής άσκησης για κάθε μέρα κατάρτισης/πρακτικής δεν ξεπερνάει τις έξι (6) ώρες, συμπεριλαμβανομένων των διαλλειμάτων. Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.

Οι ωφελούμενοι/ες του προγράμματος κατάρτισης θα πρέπει να είναι:

1. άνεργοι,

2. εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ,

3. πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών που φέρουν βεβαίωση από επίσημο φορέα ή άλλο θεραπευτικό ίδρυμα ότι διατέλεσαν στο παρελθόν χρήστες ναρκωτικών ή άλλων ουσιών. Πιο συγκεκριμένα απαιτείται αποδεικτικό απεξάρτησης / βεβαίωση από θεσμοθετημένο για το σκοπό αυτό φορέα (18 ΑΝΩ, ΚΕ.ΘΕ.Α., ΨΝΘ ή από άλλους θεραπευτικούς οργανισμούς στους οποίους έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης) ότι το άτομο ολοκλήρωσε πρόγραμμα απεξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες από το 2006 και μετά ή ότι βεβαίωση ότι βρίσκεται στο Στάδιο Κοινωνικής Επανένταξης.

Οι ωφελούμενοι δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος έξι (6)ευρώ/μεικτά/ώρα προκατάρτισης/κατάρτισης. Το κόστος μετακίνησης και διατροφής των ωφελουμένων προς και από το εκπαιδευτικό κέντρο θα καλυφθεί από το πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν το έντυπο αίτησης, το οποίο βρίσκεται διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο του ΚΕΘΕΑ www.kethea.gr ή στις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, 116 36 Μετς, Αθήνα ή στις γραμματείες των κατά τόπους Θεραπευτικών Προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ, και να το αποστείλουν:

Α) Με ηλεκτρονική υποβολή μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΚΕΘΕΑ www.kethea.gr

Β) Με FAX στο 210-9241 986 στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μελών, Υπόψη κ. Μαριάννας Γιδαράκου ή

Γ) Μέσω ταχυδρομείου στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μελών, Υπόψη κ. Μαριάννας Γιδαράκου, ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, Μετς 116 36 Αθήνα ή Δ) Ιδιοχείρως στην παραπάνω Διεύθυνση εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.30-16.00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων (ή σφραγίδα ταχυδρομείου) είναι η Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 14:00 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα κατάρτισης και την συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής στον Τομέα Εκπαίδευσης ΚΕΘΕΑ, κα. Γιδαράκου Μαριάννα, στο τηλέφωνο 210 92 41 993-9 (εσωτ. 255). Για τεχνικά ζητήματα που αφορούν στην συμπλήρωση της αίτησης μέσω διαδικτύου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Μηχανογράφησης ΚΕΘΕΑ, τηλ. 210 92 41 993-6 (εσωτ. 266,256,209).

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr