vroutsis_reichenbach1

Ασφαλιστικό και οικονομία τα θέματα συζήτησης Ράιχενμπαχ και Βρούτση

5 Ιουλίου 201212:34

vroutsis_reichenbach1Συνάντηση του επικεφαλής της Ομάδας Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα, κ. Χόρστ Ράιχενμπαχ πραγματοποιήθηκε χτες με τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Ιωάννη Βρούτση και τον Υφυπουργό κ. Νίκο Νικολόπουλο.


Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα πεδία συνεργασίας τα οποία αφορούν την υποστήριξη της task force για μια σειρά διαρθρωτικών αλλαγών που σχεδιάζει το υπουργείο.

Όπως δήλωσε ο υπουργός, κ. Ιωάννης Βρούτσης μετά το πέρας της συνάντησης «Με τον κ. Ράιχενμπαχ, είχαμε μια ειλικρινή, εποικοδομητική αλλά κυρίως εγκάρδια συζήτηση. Υπήρξε κοινή διαπίστωση ότι στην Ελλάδα έχει επέλθει μετά τις τελευταίες εθνικές εκλογές, η απαραίτητη πολιτική ομαλότητα και ηρεμία, προκειμένου να επιτευχθεί η οικονομική ανασυγκρότηση και η έξοδος της χώρας από την κρίση.

Επίσης, τόνισα στον κ. Ράιχενμπαχ ότι η νέα κυβέρνηση και κατ’ επέκταση η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με τη συνδρομή και των εργαζομένων, θα εργαστούμε συστηματικά για την επίτευξη των διαρθρωτικών αλλαγών που έχει ανάγκη η χώρα και που αποτελούν και δέσμευσή της.

Για το λόγο αυτό, στη σημερινή πρώτη μας συνάντηση συζητήσαμε τις πρώτες σκέψεις μας στον προσδιορισμό των πεδίων εκείνων που θεωρούμε ότι η ομάδα της task force θα μπορούσε να μας συνδράμει.

Ειδικότερα, τα πεδία συνεργασίας που συζητήσαμε καταρχήν, αφορούν την υποστήριξη της task force για τις ακόλουθες παρεμβάσεις μας:

1. Την υλοποίηση του Εθνικού Μητρώου Ασφάλισης, Σύνταξης και παρακολούθησης πληρωμών συντάξεων.

2. Υποστήριξη και παρακολούθηση της ανάπτυξης του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

3. Ομογενοποίηση των οικονομικών και λογιστικών συστημάτων των Ταμείων.

4. Αναμόρφωση του συστήματος πιστοποίησης και είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών».

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της Ομάδας Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα, κ. Χόρστ Ράιχενμπαχ δήλωσε τα εξής:

«Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον υπουργό και να επιβεβαιώσω ότι συμφωνήσαμε αναφορικά με τις τέσσερις προτεραιότητες που ανέφερε.

Σε δύο από τους τομείς αυτούς ήδη υπάρχει ενεργός δράση και να τονίσω ότι είναι πολύ σημαντικές έτσι και αλλιώς οι προτεραιότητες που αφορούν τον τομέα της υγείας όπως η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και τα σχετικά με την Κοινωνική Ασφάλιση σε ότι αφορά το σκέλος και των εισφορών αλλά και των δαπανών.

Να πω επίσης ότι ενθουσιάστηκα από την αποφασιστικότητα του υπουργού σε ότι αφορά την επίτευξη προόδου ως προς τα παραπάνω θέματα».

Αναλυτικά τα θέματα που συζητήθηκαν με τον επικεφαλής της Task Force:

1. Η υλοποίηση του Εθνικού Μητρώου Ασφάλισης, Σύνταξης και παρακολούθησης πληρωμών συντάξεων. Το έργο αυτό αποτελεί μια παρέμβαση μείζονος χαρακτήρα, που θα ενοποιήσει σε ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα τα στοιχεία όλων των κλάδων ασφάλισης και συντάξεων των Ταμείων και θα απλουστεύσει τις διαδικασίες ενημέρωσης ασφαλιστικών μερίδων μέσω της ηλεκτρονικής διασύνδεσής τους. Παράλληλα, θα επιτρέψει την ενιαία διαχείριση των στοιχείων εξασφαλίζοντας ποιοτική βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών Κοινωνικής Ασφάλισης στους συναλλασσόμενους και την ταχύτερη εξυπηρέτησή τους. Θα καταστεί αποτελεσματικότερη και αξιόπιστη η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων, θα εξοικονομηθούν σημαντικοί πόροι σε ανθρώπινο δυναμικό και μέσα με συνακόλουθη μείωση του λειτουργικού κόστους διαχείρισης των Ταμείων, ενώ θα εξαλειφθούν τα φαινόμενα μη νόμιμης ή πολλαπλής ασφάλισης του ιδίου ατόμου σε διαφορετικούς φορείς. Επιπλέον, θα δημιουργηθεί μια αξιόπιστη βάση δεδομένων και συνολικά το έργο θα συμβάλει στον εξορθολογισμό της διαχείρισης των πόρων των Ταμείων, καθώς και στη χάραξη εθνικής στρατηγικής στον τομέα της ασφάλισης.

2. Η ανάπτυξη του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης έχει στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της συνταγογραφικής δραστηριότητας, τη διαφάνεια και τη βέλτιστη διαχείριση των αντίστοιχων πόρων. Η εφαρμογή του συστήματος αυτού, θα υποστηρίξει το κυβερνητικό έργο του εξορθολογισμού και της αποτελεσματικής διαχείρισης των πόρων στον τομέα της υγείας και θα αποφέρει συνολικά οφέλη στους τομείς προάσπισης της υγείας και του περιορισμού της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων, στην παροχή αναβαθμισμένης επιστημονικής υποστήριξης στους επαγγελματίες υγείας και στη διαμόρφωση πολιτικών στο χώρο της υγείας και του φαρμάκου.

3. Ομογενοποίηση των οικονομικών και λογιστικών συστημάτων των Ταμείων σε ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα, ώστε να επιτυγχάνεται ενιαία απεικόνιση των οικονομικών στοιχείων των ταμείων. Στόχος μας είναι αφενός η αποτελεσματικότερη οικονομική διαχείριση στους πόρους των ασφαλισμένων και αφετέρου η αποτελεσματικότερη άσκηση του εποπτικού ρόλου του Υπουργείου στο επίπεδο της οικονομικής διαχείρισης των Ταμείων. Επιδίωξή μας είναι η βελτίωση της εσωτερικής διαχείρισης, η αύξηση της παραγωγικότητας στη λειτουργία των Ταμείων, αλλά και η ενίσχυση της διαφάνειας στην οικονομική διαχείριση με την εφαρμογή ομογενοποιημένων πληροφοριακών/λογιστικών συστημάτων και ενιαίων διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου.

4. Αναμόρφωση του συστήματος πιστοποίησης και είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνοντας υπόψη τις καλύτερες πρακτικές σε διεθνές επίπεδο. Ο στρατηγικός μας στόχος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου εισπρακτικού μηχανισμού ασφαλιστικών εισφορών και δημοσίων εσόδων –μιας ενιαίας δημόσιας αρχής- που θα αξιοποιεί τις δομές, τους μηχανισμούς, την εμπειρία και την τεχνογνωσία εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Για την επίτευξη του στόχου αυτού θα συζητήσουμε με την ομάδα του κ. Ράιχενμπαχ τις αναγκαίες δράσεις και ενέργειες που απαιτούνται, αξιοποιώντας ταυτόχρονα και τη σχετική εμπειρία που έχει παρασχεθεί από το ΔΝΤ. Η συνεργασία μας πρέπει να είναι αποτελεσματική και να έχει αυστηρό χρονοδιάγραμμα ενεργειών, προκειμένου τα Ταμεία και τελικά οι ασφαλισμένοι να καρπωθούν συγκεκριμένες οικονομικές αποδόσεις από την αναμόρφωση του συστήματος».

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr