Ξεκινά ο επανέλεγχος όλων των δικαιολογητικών για τις μονιμοποιήσεις από το 1994 μέχρι σήμερα

7 Ιουλίου 201415:35

Από τις πρόσφατες μονιμοποιήσεις μέχρι και τους συνταξιούχους αναπτύσσονται οι έλεγχοι που διεξάγει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης προκειμένου να διαπιστωθεί αν η τακτοποίηση των εργαζομένων έγινε νόμιμα ή με πλαστά δικαιολογητικά.

Σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο που εξέδωσε τη Τετάρτη 2 Ιουλίου το αρμόδιο υπουργείο γίνεται γνωστό ότι ο έλεγχος θα ξεκινήσει από τις χρονικά πιο πρόσφατες περιπτώσεις μονιμοποιήσεων. Ωστόσο η αναφορά που υπάρχει στην εγκύκλιο, ότι δηλαδή ο έλεγχος θα ξεκινήσει «σε πρώτη φάση»,  από τους εν ενεργεία υπαλλήλους, φωτογραφίζει ξεκάθαρα ότι στη δεύτερη θα συμπεριληφθούν στους ελέγχους και οι συνταξιούχοι.

Ειδικότερα στην εγκύκλιο αναφέρονται και διευκρινίζονται τα εξής:

1. Τα αιτούμενα στοιχεία, που αφορούν στις μετατροπές συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας (ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή δημοσίου δικαίου), που έχουν οι υπάλληλοι κατά τον παρόντα χρόνο, και τα οποία υποχρεούνται να αποστείλουν οι Διευθύνσεις Διοικητικού ή άλλες αρμόδιες οργανικές μονάδες των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 42 του Ν. 4250/2014, σε πρώτη φάση, θα αφορούν τους εν ενεργεία υπαλλήλους.

2. Συνιστάται η καταγραφή των στοιχείων να εκκινήσει από τις χρονικά πιο πρόσφατες περιπτώσεις μετατροπής συμβάσεων σε αορίστου χρόνου, και με χρονικό ορίζοντα την τελευταία εικοσαετία, ήτοι οι μετατροπές να έλαβαν χώρα από το έτος 1994 έως σήμερα.

3. Προς αποφυγή διπλοεγγραφών, σε περιπτώσεις υπαλλήλων που προέρχονται από μεταφορά ή μετάταξη, αυτές καταγράφονται από την Υπηρεσία στην οποία υπηρετούν, κατά το χρόνο καταγραφής, οι εν λόγω υπάλληλοι. Εάν τυχόν ελλείπουν τα σχετικά στοιχεία από τον υπηρεσιακό τους φάκελο, παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις να επικοινωνήσουν με το φορέα προέλευσης για παροχή διευκρινίσεων και τη διαβίβαση των σχετικών απαιτούμενων εγγράφων. Αυτονόητο είναι ότι, στην περίπτωση που ο φορέας στον οποίο έγινε η μετατροπή της σχέσης εργασίας του υπαλλήλου, έχει λυθεί/καταργηθεί ή συγχωνευθεί, η επικοινωνία θα πρέπει να γίνει με τον διάδοχο ή εποπτεύοντα φορέα.

Σημειώνεται ότι η αποστολή του εν λόγω πίνακα (υπόδειγμα της προηγούμενης εγκυκλίου), θα πρέπει να γίνεται μέσω του εποπτεύοντος φορέα (Υπουργείου).  Τέλος, προς διευκόλυνση της διαδικασίας, παρακαλούνται οι εποπτεύοντες φορείς, σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό να αποστείλουν πλήρη κατάλογο με τα στοιχεία όλων των φορέων που εποπτεύουν, να ενημερώνουν για τους φορείς που υπολείπονται.

 

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr