dwrean_metakinisi_komotini

Αγορά minibus από το Δήμο και παραχώρηση στο Αστικο ΚΤΕΛ προτείνουν Ομοσπονδία και Αστικά

20 Ιουλίου 201218:00

dwrean_metakinisi_komotiniΠρόταση στο Δήμο Ξάνθης για ένταξη στο Ολοκλημένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης σχεδίου για τη δημιουργία δικτύου αστικών μεταφορών υπέβαλε η Ομοσπονδία Επαγγελματιών σε συνεργασία με τα Αστικά ΚΤΕΛ της Ξάνθης.

Η πρόταση που υπογράφουν ο Σωτήρης Τσιακίρογλου και ο Ζήσης Τσαβδάρης αναφέρει:

«Προτείνουμε την αγορά λεωφορείων χωρητικότητας έως 35 επιβατών από το Δήμο Ξάνθης και την παραχώρηση της χρήσης τους στην ΑΕ Αστικό ΚΤΕΛ Ξάνθης για την εκτέλεση νέων τακτικών διαμπερών αστικών γραμμών μεταφοράς επιβατών με μειωμένο κόμιστρο (δίχως επιβάρυνση επιδότησης εισιτηρίου) εντός της πόλης καθώς και την εκτέλεση συνδυασμένων μεταφορών, προς εξυπηρέτηση των δημοτών. Η παραπάνω παρέμβαση προτείνουμε να συνοδευτεί από υποστηρικτικές ενέργειες  προώθησης της μαζικής χρήσης ΜΜΜ στην πόλη και σύστημα παρακολούθησης της κυκλοφορίας.

Λαμβανομένων υπόψιν α) του κυκλοφοριακού φόρτου της πόλης, β) της αναγκαιότητας λειτουργίας ΜΜΜ (για τους λόγους που έχουμε αναπτύξει στην πρότασή μας επί της κυκλοφοριακής μελέτης του Δήμου Ξάνθης), και γ) της φιλοσοφίας του ΟΣΑΑ, είμαστε βέβαιοι ότι η πρότασή μας δεν αντιβαίνει στα Κριτήρια Σκοπιμότητας του προγράμματος (Κριτήριο Κρισιμότητας Προβλήματος), της Συμπληρωματικότητας & Συνέργειας Πράξεων με άλλες Πράξεις (κυκλοφοριακή μελέτη), της Συνεκτικότητας Πράξεων (Εδικός Στόχος της Προώθησης Αποδοτικών & Προσιτών Συστημάτων Αστικής Μεταφοράς), του Ολοκληρωμένου Χαρακτήρα της Πράξης (Διατηρισιμότητα Ωφελειών), κλπ. Επίσης, εξυπηρετεί το Γενικό Στόχο της Αειφόρου Ανάπτυξης & Ποιότητας Ζωής (Άξονας Προτεραιότητας 61) ενώ υπακούει και στην απαίτηση του ΟΣΑΑ για παρεμβάσεις «κατάλληλες που θα συμβάλλουν στην άρση των όρων της αστικής και κοινωνικής υποβάθμισης… …τη δημιουργία πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων που θα εγγυώνται βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών στο οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο… …την ενότητα και συνάφεια των πράξεων που θα πρέπει να οδηγεί σε αλληλουχίες αποτελεσμάτων και όχι σε αποσπασματικά έργα χωρίς συνέργεια και συνοχή» (Οδηγός ΟΣΑΑ, 4.3–Κατευθύνσεις, 6-Κριτήρια). 

Προκειμένου για την περαιτέρω στοιχειοθέτηση της πρότασής μας που η υλοποίησή της απαιτεί ψήφιση νέας τροποποίησης του προγράμματος από το Δημοτικό Συμβούλιο, απευθυνθήκαμε στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης όπου επιβεβαιώσαμε την επιλεξιμότητα της δαπάνης προμήθειας δημοτικών λεωφορείων μέσω ΟΣΑΑ. Αξιοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος για απόκτηση ΜΜΜ και ανάπτυξη ή βελτίωση γραμμών δημοτικής συγκοινωνίας έχουν κάνει ήδη διάφοροι Δήμοι ανά την Ελλάδα όπως η Λαμία και ο Βύρωνας από το 2011, ενώ το Μαρούσι, η γειτονική μας Κομοτηνή, η Κοζάνη (με πέντε οχήματα), η Άρτα κ.α., προηγήθηκαν είτε μέσω των «προγόνων» του ΟΣΑΑ, «URBAN» είτε με άλλα προγραμματικά μέσα, και τώρα ανανεώνουν τις συμβάσεις με τα τοπικά Αστικά ΚΤΕΛ για παροχή συγκοινωνιακού έργου τακτικών αστικών γραμμών με λεωφορεία του Δήμου. Εντυπωσιακή είναι η περίπτωση της Κέρκυρας που έχει «αφιερώσει» το τρέχον ΟΣΑΑ καθ’ ολοκληρίαν στην επίλυση του κυκλοφοριακού της το οποίο και αναγνωρίζει ως το «μεγαλύτερο λειτουργικό πρόβλημα της πόλης». Μία από τις Δράσεις που περιλαμβάνει είναι και η «Βελτίωση της Δημοτικής Συγκοινωνίας».

Τέλος, από νομικής πλευράς, η πρότασή μας καλύπτεται από τον Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (Ν.3463/06, άρθρο 75-Ιγ2), από τον Καλλικράτη (Ν.3852/10, άρθρο 94-2.17 & 2.18) και από το νόμο για την Οργάνωση & Λειτουργία των Δημοσίων Επιβατικών Μεταφορών με Λεωφορεία (Ν.2963/01, άρθρα 2 & 19-1β).

Δεδομένων: α) ότι με την 781/10.02.2012 απόφαση Περιφερειάρχη ο προϋπολογισμός του ΟΣΑΑ Ξάνθης αυξήθηκε κατά 3 εκ. ευρώ (από τα 4εκ.€ στα 7εκ.€) τα οποία με την 118/26.03.2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δεν διατέθηκαν σε νέες πράξεις αλλά κατανεμήθηκαν στα έργα του εγκεκριμένου από το 2010 προγράμματος ανεβάζοντας τους αρχικούς προϋπολογισμούς τους, β) ότι η περίοδος επιλεξιμότητας πράξεων ΟΣΑΑ λήγει στις 31.12.2015, και γ) ότι το πρόγραμμα παρέχει ευχέρεια προσθήκης/αντικατάστασης πράξεων που μπορούν να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2015

Παρακαλούμε όπως εξετάσετε την πρότασή μας σε σχέση με το ΟΣΑΑ και τις δυνατότητες υλοποίησής της από το πρόγραμμα.

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr