Τρέχουσες προκηρύξεις Κυπριακών διαγωνισμών στο Επιμελητήριο Ξάνθης

28 Σεπτεμβρίου 201615:24

Κατάλογο με τις τρέχουσες προκηρύξεις διαγωνισμών της Κυπριακής Δημοκρατίας απέστειλε στο Επιμελητήριο Ξάνθης το Γραφείο Ο.Ε.Υ της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Λευκωσία.

Σημειώνεται, ότι για διαγωνισμούς δημοσίων προμηθειών/έργων υπάρχει η δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης, μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του Γενικού Λογιστηρίου Κυπριακής Δημοκρατίας www.eprocurement.gov.cy. Υφίσταται, δε, η επιλογή εγγραφής στον κατάλογο οικονομικών φορέων και αποστολής προκηρύξεων διαγωνισμών, ανάλογα με τους τομείς που έχουν επιλεξγεί (βάσει του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις – CVP), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το συνημμένο αρχείο έχει, επίσης, αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Λευκωσίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agora.mfa.gr/cy93

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr