Τις διακρίσεις μεταξύ των δυο φύλων στον εργασιακό χώρο επιδιώκει να καταρρίψει η ΕΕ

7 Ιουνίου 202118:13

Σήμερα η Επιτροπή δημοσίευσε μια έκθεση με τίτλο «Προς την ισότητα των φύλων στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας», η οποία περιέχει συστάσεις, καθώς και μια επισκόπηση πάνω από 250 βέλτιστων πρακτικών σε όλη την ΕΕ, για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των γυναικών στους εν λόγω τομείς.

Η έκθεση, η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα εργασιών του Συμβουλίου στον πολιτιστικό τομέα (2019-2022) επισημαίνει σημαντικές προκλήσεις όπως είναι τα στερεότυπα για το φύλο, η σεξουαλική παρενόχληση, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων και η πρόσβαση σε ηγετικές θέσεις. Την έκθεση συνέταξαν εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, υπό τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας δήλωσε σχετικά: «Οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας επηρεάζουν τις αξίες και τις στάσεις ζωής της κοινωνίας μας. Μπορεί να έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο για τη βελτίωση της θέσης των γυναικών, ωστόσο συνεχίζουν να υπάρχουν εμπόδια στον δρόμο των γυναικών προς την επιτυχία. Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας ανοίγουν ξανά και τους επανεξετάζουμε για να τους καταστήσουμε πιο συμπεριληπτικούς και βιώσιμους μετά την πανδημία του κορονοϊού. Αυτές οι συστάσεις θα μας βοηθήσουν να εξαλείψουμε τα εμπόδια αυτά και να διασφαλίσουμε ότι οι καλλιτέχνες και οι επαγγελματίες της δημιουργίας κάθε είδους θα έχουν ίσες ευκαιρίες σε όλη την ΕΕ ».

Η έκθεση αυτή δεν παρέχει μόνο μια επισκόπηση της κατάστασης της ισότητα των φύλων στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα και των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά και λεπτομερείς συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές. Οι συστάσεις προτείνουν, για παράδειγμα, να βελτιωθεί η συλλογή αξιόπιστων και συγκρίσιμων στοιχείων για το χάσμα των φύλων στην ΕΕ. Επιπλέον, η χρήση γλώσσας που λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου, η εφαρμογή της ισότητας ανδρών και γυναικών στον χώρο εργασίας, καθώς και η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στη σύνταξη προϋπολογισμών και σε όλες οι οριζόντιες δράσεις είναι καίριας σημασίας για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Η υλοποίηση ορισμένων ειδικών συστάσεων έχει ήδη ξεκινήσει στο πλαίσιο του νέου προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021-2027)

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr