Την Τετάρτη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τοπείρου

26 Σεπτεμβρίου 201614:49

Η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνει την την 28η Σεπτεμβρίου , ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: Οικονομική ενίσχυση δύο (2) απόρων δημοτών. (Εισήγηση: κα. Καλπάκη Θεοδούλη)

2ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2016. (Εισήγηση κ. Έλλη Πάλλα)

3ο ΘΕΜΑ: Καθορισμός μελών (τακτικών-αναπληρωματικών) Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών-Υπηρεσιών οικονομικού έτους 2016. (Εισήγηση: κα. Έλλη Πάλλα)

4ο ΘΕΜΑ: Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Γ’ και Δ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2015. (Εισήγηση: κα. Έλλη Πάλλα)

5ο ΘΕΜΑ: Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Α’ και Β’ τριμήνου οικονομικού έτους 2016. (Εισήγηση: κα. Έλλη Πάλλα)

6ο ΘΕΜΑ: Ψήφιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Τοπείρου ετών 2015-2019. (Εισήγηση: Δήμαρχος)

7ο ΘΕΜΑ: Καθορισμός και καταβολή αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Π.Π.Α.Π. Δήμου Τοπείρου» για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις έτους 2016. (Εισήγηση: Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Π.Α.Π., κ. Σπυριδόπουλος Χαράλαμπος)

8ο ΘΕΜΑ: Καθορισμός και καταβολή αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.Φ.Α. Δήμου Τοπείρου» (εκτός Προέδρου και Αντιπροέδρου) για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις έτους 2016. (Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Φ.Α., κ. Γιοβανόπουλος Άγγελος)

9ο ΘΕΜΑ: Αποδοχή της παραχώρησης από το Δασαρχείο Καβάλας της χρήσης του χώρου του Κέντρου Υποδοχής επισκεπτών Ανατολικού Δασοκτήματος Νέστου της Τοπικής Κοινότητας Ερασμίου, σύμφωνα με την με αριθμό 140456/922/30-06-2016 απόφαση παραχώρησης του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης- παραλαβής. (Εισήγηση: Δήμαρχος)

10ο ΘΕΜΑ: Μετονομασία του Δημοτικού Σταδίου του Ν. Ερασμίου. (Εισήγηση: Πρόεδρος Τ.Κ. Ερασμίου, κ.Τερζής Αθανάσιος)

11ο ΘΕΜΑ: Αποδοχή παραίτησης του Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.Φ.Α. Δήμου Τοπείρου» και ορισμός νέου. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κα. Πολυχρονιάδου Ελένη)

12ο ΘΕΜΑ: Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου» και ορισμός νέου.
(Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κα. Πολυχρονιάδου Ελένη).

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr