Tην Παρασκευή το Δημ. Συμβούλιο λόγω συγκέντρωσης Πούλιου. Η λάθος διατύπωση για την «Παραίτηση Δημ. Συμβούλου»

25 Μαρτίου 201409:59

Την Παρασκευή 28 Μαρτίου, στις 19.00  αντί της συνήθους μέρας που είναι η Τετάρτη, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από συνεννόηση των παρατάξεων λόγω της ανοιχτής συγκέντρωσης που πραγματοποιεί την Τετάρτη ο Χρήστος Πούλιος και με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής. Κατά τα άλλα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η διατύπωση περί «αποδοχής παραίτησης δημοτικού συμβούλου» στο 31ο θέμα, προκάλεσε μικρή αναστάτωση σε αρκετούς, αλλά η πιο προσεκτική ανάγνωση δείχνει ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος που αναφέρεται δεν έχει παραιτηθεί από το αξίωμά του αλλά από την Επιτροπή «Περί εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων» ! Σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται ότι είναι ο Απ. Αγκόρτζας.

Αναλυτικά τα θέματα της συνεδρίασης:

01ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

02ο ΘΕΜΑ : Εκδίκαση ένστασης του Σ. Α. κατά της αρ.πρωτ.1220/27-2-2014 απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την έκπτωση του αναδόχου του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

03ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΙΟΥ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

04ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου ΑΠΕ τακτοποιητικού του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΓΡΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΨΕΛΗΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

05ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

06ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

07ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ-ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΖΑΡΙΟΥ (ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ)» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

08ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ «ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΡΔΕΩΝ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

09ο ΘΕΜΑ :  Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για καθορισμό φύλαξη περιαστικών δασών Ξάνθης και κενών κοινόχρηστων οικοπέδων Ξάνθης κατά τη θερινή περίοδο (εισηγήτρια Τζανόγλου Καλλιόπη)

10ο ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της αριθμ.47/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη «Τροποποίηση της σύμβασης μεταξύ Δήμου Ξάνθης και της Ανώνυμης Εταιρία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές ΑΕ Ορκωτών Λογιστών» (ΣΟΛ ΑΕ)» (εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

11ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την επιβολή δικαιώματος βοσκής έτους 2014 για το Δήμο Ξάνθης (εισηγητής Δημήτριος Μπένης Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

12ο ΘΕΜΑ :  Επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε επαγγελματίες πωλητές της λαϊκής αγοράς της Ξάνθης (εισηγήτρια Κοκκίνου Περιστέρα)

13ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

14ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον κανονισμό λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων με τον οποίο καθορίζεται το γενικό πλαίσιο διαχείρισης  και λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων/υποδομών άθλησης, κλειστών και υπαίθριων, του Δήμου Ξάνθης

15ο ΘΕΜΑ :   Έκδοση κανονιστικής απόφασης για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς που υλοποιείται το έργο: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

16ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση κανονιστικής απόφασης για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς που υλοποιείται το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

17ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Ηρακλείας 48 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

18ο ΘΕΜΑ :  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014 (εισηγητής Θεοδοσάκης Χαράλαμπος)

19ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση διενέργειας προμηθειών για το οικ. Ετος 2014 (εισηγήτρια Καρακατσάνη Πολυξένη)

20ο ΘΕΜΑ :  Τροποποίηση της αριθμ.511/2008 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με «Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου για τον χαρακτηρισμό οικοπεδικού χώρου ως χώρο Ιερού Ναού» και μερική ανάκληση της αριθμ.1637/29-4-2004 απόφασης παραχώρησης της χρήσης ακινήτου του Καπνικού Σταθμού Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Οκταποδά Μαρία)

21ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Δ/νση Πολιτικής Γής) για τη παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου οικισμού Νέας Μορσίνης ΔΚ Ευμοίρου Δημοτικής Ενότητας Ξάνθης (εισηγήτρια Οκταποδά Μαρία)

22ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη της χρήσης του κτιρίου στέγασης οχημάτων του Δήμου που βρίσκεται στον οικισμό Δαφνώνα (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)

23ο ΘΕΜΑ : Λύση μίσθωσης του ακινήτου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου, κεντρική πλατεία και Δαγκλή (Εμπορική Τράπεζα) και εκ νέου μίσθωση με τη διενέργεια δημοπρασίας (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)

24ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για τη λύση μίσθωσης του αριθμ.1Α καταστήματος στη δημοτική αγορά και εκ νέου μίσθωση με τη διενέργεια δημοπρασίας (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)

25ο ΘΕΜΑ : Συμμετοχή ή μη του Δήμου Ξάνθης ως συνδιοργανωτή στη διεξαγωγή του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Τζούντο Εφήβων – Νεανίδων στη Ξάνθη και παραχώρηση του Κλειστού Γυμναστηρίου Φ. Αμοιρίδη (εισηγητής Πανδρακλάκης Αθανάσιος)

26ο ΘΕΜΑ : Παραχώρηση του Κλειστού Γυμναστηρίου Φ. Αμοιρίδη για τη διοργάνωση του 6ου Παιδικού Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών (εισηγητής Πανδρακλάκης Αθανάσιος)

27ο ΘΕΜΑ :  Παραχώρηση κατά χρήση στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ξάνθης (ΔΕΥΑΞ) χώρων ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)

28ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του Α. Μ. του Σ. (εισηγητής Παπαδόπουλος Μιχαήλ)

29ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον Γ.Α. του Ν. (εισηγήτρια Μεταξά Βασιλική)

30ο ΘΕΜΑ :  Σύναψη σύμβασης μεταξύ Δήμου Ξάνθης και Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης ΑΕ (ΕΕΑΑ ΑΕ) για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων συσκευασίας (εισηγητής Παυλίδης Σάββας)

31ο ΘΕΜΑ : Αποδοχή ή μη παραίτησης δημοτικού συμβούλου και τροποποίηση της αριθμ.70/2011 προγενέστερης απόφασης σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Ξάνθης και του αναπληρωτή του στην επιτροπή του Ν. 2734/99 «Περί εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων και άλλες διατάξεις» (εισηγήτρια Γκαϊτατζή Ξανθη)

32ο ΘΕΜΑ : Συμμετοχή ή μη του Δήμου Ξάνθης ως συνδιοργανωτή για τον Ραδιομαραθώνιο Αγάπης του Γηροκομείου Ξάνθης – Ιδρυμα «Ο Μέγας Βασίλειος) (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

33ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση της αριθμ.21/14 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία: «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» η οποία αφορά «3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014» (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

34ο ΘΕΜΑ :  Αποδοχή ή μη αιτήματος του Κοινωνικού Ιατρείου – Φαρμακείου Ξάνθης για αγορά εμβολίων για τη κάλυψη αναγκών του (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

35ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου Ξάνθης (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

36ο ΘΕΜΑ :  Οικονομικές ενισχύσεις Συλλόγων (εισηγητής Χρυσαφίδης Σωτήριος)

37ο ΘΕΜΑ :  Επανεξέταση της Αριθμ.2 Απόφασης της από 17-05-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (εισηγητής Κηπουρός Κωνσταντίνος)

38ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση επιτροπών Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

39ο ΘΕΜΑ : Έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη πρόταση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης για τη προσθήκη τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ που λειτουργούν στα όρια του Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

40ο ΘΕΜΑ : Κατανομή πιστώσεων λειτουργικών δαπανών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

41ο ΘΕΜΑ : Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2013 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

42ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2013 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Δρεμσίζης Ιωάννης, Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής)

43ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2013 της Σχολικής Εφορείας 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

44ο ΘΕΜΑ : Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2013 της Σχολικής Εφορείας 2ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

45ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2013 της Σχολικής Εφορείας 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

46ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2013 της Σχολικής Εφορείας 2ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

47ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2013 της Σχολικής Εφορείας Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Χρύσας Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

48ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2013 της Σχολικής Εφορείας Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μορσίνης Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr