Τη Δευτέρα στις 18.30 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης

22 Μαρτίου 201508:47

 

Τη Δευτέρα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο της Ξάνθης με αρκετά και ενδιαφέροντα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Αναλυτικά:

01ο ΘΕΜΑ :  Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού κτιρίου 14ου Δημοτικού σχολείου Ξάνθης και εγκατάσταση επιδεικτικού Φ/Β συστήματος ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

02ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

03ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 3ου ΑΠ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΟΣΕ Δ.Ε. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

04ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση 3ου ΑΠ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

05ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ – ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΖΑΡΙΟΥ (ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ)» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

06ο ΘΕΜΑ : Έγκριση για την υποβολή πρότασης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του Πράσινου Ταμείου – του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Ξάνθης», συνολικού προϋπολογισμού 337.364,40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (εισηγήτρια Γακϊτατζή Ξανθή)

07ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΨΕΛΗΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

08ο ΘΕΜΑ : Άδεια εγκατάστασης προσωρινής λυόμενης κατασκευής δαπέδου σε κοινόχρηστου χώρο επί της οδού Ύδρας 10 (εισηγητής Αβραμίδης Χαράλαμπος)

09ο ΘΕΜΑ :  Σύσταση επιτροπής παρακολούθησης για την εκπόνηση της κυκλοφοριακής μελέτης πόλης Ξάνθης (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

10ο ΘΕΜΑ :  Συμπλήρωση της αριθμ.296/2014 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ξάνθης έτους 2015 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής)

11ο ΘΕΜΑ :  6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 (εισηγήτρια Ράλλη Χριστίνα)

12ο ΘΕΜΑ :  7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 (εισηγήτρια Ράλλη Χριστίνα)

13ο ΘΕΜΑ :  Σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης για την προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων (δημοπρασία έτους 2014) (εισηγήτρια Ράλλη Χριστίνα)

14ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2015 (Καρακατσάνη Πολυξένη)

15ο ΘΕΜΑ :  Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής εκκαθάρισης των αρχείων του Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Σπανού Μαρία) 

16ο ΘΕΜΑ :  Προγραμματισμός για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2015 (άρθρο 205 παρ. 1 ν.3584/2007 και άρθρο 21 παρ. 1 ν. 2190/1994 όπως ισχύουν) (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)

17ο ΘΕΜΑ :  Προγραμματισμός για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2015 (άρθρο 12 παρ.14 του Ν.4071/2012) (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)

18ο ΘΕΜΑ :  Προγραμματισμός για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού στο πλαίσιο προγραμμάτων» (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)

19ο ΘΕΜΑ :  Προγραμματισμός για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού στο πλαίσιο σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2015-2016» (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)

20ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση της αριθμ.38/2015 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αποστολίδης Ελευθέριος)

21ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Αντιδημάρχου (εισηγητής Αποστολίδης Ελευθέριος)

22ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση του Δήμου με το Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο.) και την οικονομική ενίσχυση αυτού (εισηγητής Αποστολίδης Ελευθέριος)

23ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για την εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε ημερήσιες και εβδομαδιαίες εφημερίδες και περιοδικά (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)

24ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση οργάνωσης εκδήλωσης στη Δημοτική Κοινότητα Ευμοίρου, Δημοτική Κοινότητα Κιμμερίων και Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης στα πλαίσια εορτασμού της 25ης Μαρτίου (εισηγήτρια Ιακωβίδου Θεοδοσία)

25ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση φιλοξενίας στα πλαίσια του Χατζιδάκειου Φεστιβάλ (εισηγήτρια Ιακωβίδου Θεοδοσία)

26ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση δωρεάν παραχώρησης του Κλειστού Γυμναστηρίου «Φ. Αμοιρίδης» για τη διεξαγωγή διεθνούς τουρνουά καλαθοσφαίρισης ανδρών από 19-23 Αυγούστου 2015 (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Παρτσαλίδου Δέσποινα)

27ο ΘΕΜΑ :  Υποβολή αιτήματος παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «Quality certification System in Agrotourism (Cer Tour) (εισηγήτρια Χατζογλίδου Δέσποινα)

28ο ΘΕΜΑ :  Εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης κ. Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου για την υπογραφή μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ Δήμου Ξάνθης και Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης (εισηγήτρια Χατζογλίδυ Δέσποινα)

29ο ΘΕΜΑ :  Ανανέωση ή μη παραχώρησης καταστημάτων και αιθουσών συγκέντρωσης καταργηθέντος ΟΕΚ σε οικισμούς (εισηγήτρια Μεταξά Βασιλική)

30ο ΘΕΜΑ :  Μίσθωση ακινήτων του Δήμου Ξάνθης σε ΝΠΔΔ με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν.3463/06 (εισηγήτρια Μεταξά Βασιλική)

31ο ΘΕΜΑ :  Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα στον Κ.Α. (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)

32ο ΘΕΜΑ :  Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης του καταστήματος 24Α στη Δημοτική Αγορά (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)

33ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση παράτασης συμφωνητικού μίσθωσης του καταστήματος 15 στη Δημοτική Αγορά σύμφωνα με το Ν.4257/2014 (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)

34ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση παράτασης συμφωνητικού μίσθωσης του καταστήματος 16 στη Δημοτική Αγορά σύμφωνα με το Ν.4257/2014 (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)

35ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση παράτασης συμφωνητικού μίσθωσης του καταστήματος 17 στη Δημοτική Αγορά σύμφωνα με το Ν.4257/2014 (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)

36ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση παράτασης συμφωνητικού μίσθωσης του καταστήματος 19 στη Δημοτική Αγορά σύμφωνα με το Ν.4257/2014 (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)

37ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση παράτασης συμφωνητικού μίσθωσης του καταστήματος 36 στη Δημοτική Αγορά σύμφωνα με το Ν.4257/2014 (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)

38ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση παράτασης συμφωνητικού μίσθωσης του καταστήματος 43 στη Δημοτική Αγορά σύμφωνα με το Ν.4257/2014 (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)

39ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση παράτασης συμφωνητικού μίσθωσης του καταστήματος 47 στη Δημοτική Αγορά σύμφωνα με το Ν.4257/2014 (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)

40ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση παράτασης συμφωνητικού μίσθωσης του αριθμ.1 καταστήματος στο Κέντρο Χονδρεμπορίου σύμφωνα με το Ν.4257/2014 (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)

41ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης συμφωνητικού μίσθωσης του αριθμ.2 καταστήματος στο Κέντρο Χονδρεμπορίου σύμφωνα με το Ν.4257/2014 (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)

42ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση παράτασης συμφωνητικού μίσθωσης του αριθμ.3 καταστήματος στο Κέντρο Χονδρεμπορίου σύμφωνα με το Ν.4257/2014 (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)

43ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση παράτασης συμφωνητικού μίσθωσης του καταστήματος Β στην οδό Παναγή Τσαλδάρη 115 σύμφωνα με το Ν.4257/2014 (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)

44ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση του απολογισμού έτους 2014 Της Σχολικής Εφορείας 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

45ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση του απολογισμού έτους 2014 Της Σχολικής Εφορείας 2ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr