TAP “ο Αλήθειας” και τα αναπάντητα ερωτήματα

31 Ιανουαρίου 201711:13

Η Κοινοπραξία με δελτίο τύπου που εξέδωσε απαντά στην Συντονιστική Επιτροπή Πολιτών Καβάλας με 8 Αλήθειες. Αυτό όμως που δεν απαντά η Κοινοπραξία εδώ και μήνες είναι τα ερωτήματα που θέτουν οι δημοσιογράφοι της περιοχής και δεν απαντά. Τα παρακάτω ερωτήματα τα θέτουμε ξανά και περιμένουνε να απαντήσει ο “Αλήθειας TAP” και απορούμε γιατί δεν το κάνει:

 1. Ποιος είναι ο υπεύθυνος ασφαλείας του TAP σε περίπτωση ατυχήματος, ποιον θα καλέσουμε για ενημέρωση
 2. Γιατί δεν υπάρχει επιτροπή για τα ανταποδοτικά και γιατί δεν γίνεται διαβούλευση για τα ανταποδοτικά
 3. Επισκέπτεται ο TAP τον κάθε Δήμαρχο ξεχωριστά και συζητά για τα ανταποδοτικά
 4. Τα ανταποδοτικά όπου έχουν γίνει, η αγορά τους γίνεται από την τοπική κοινωνία; Πχ, όταν δόθηκαν έπιπλα σε σύλλογο στην Καστοριά, από που αγοράστηκαν
 5. Έχει προτείνει σε Δήμαρχο αν συνχρηματοδοτήσουν έργο που τους ζητήθηκε;
 6. Υπάρχει στέλεχος η στελέχη του TAP τα οποία ζούνε περισσότερες από 200 ημέρες στην Ελλάδα, αλλα πληρώνοντε στο εξωτερικό και φορολογούνται στο εξωτερικό
 7. Την χορηγία στο Φαλακρό, ποιος την ζήτησε και σε ποιον δόθηκαν τα χρήματα
 8. Έχουν γίνει μελέτες για την σεισμική δραστηριότητα στις Σέρρες

Και η απάντηση της Κοινοπραξίας στην Συντονοστική

Σε απάντηση της πρόσφατης ανακοίνωσης που εξέδωσε η Συντονιστική Επιτροπή Πολιτών Καβάλας αναφορικά με τον Διαδριατικό Αγωγό φυσικού αερίου (TAP), θα θέλαμε να παράσχουμε συγκεκριμένα στοιχεία και τα πραγματικά γεγονότα. Είμαστε πάντοτε πρόθυμοι να συζητήσουμε και να διασφαλίσουμε ότι το ευρύ κοινό είναι καλά ενημερωμένο και ότι έχει λάβει τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια του έργου τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής, καθώς και για τα επόμενα 50 χρόνια του κύκλου ζωής του. Όπως αδιάλειπτα πράττουμε τα τελευταία 3 χρόνια, θα συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε με απόλυτο σεβασμό σε τυχόν ανησυχίες ή απορίες, σύμφωνα με την ακλόνητη δέσμευσή μας προς τις φιλοξενούσες κοινότητες για διαφανή και βιώσιμη συνεργασία.

Εσφαλμένος Ισχυρισμός: Ο αγωγός περνάει από κατοικημένες περιοχές και δίπλα από σπίτια, θαμμένος μόνο στο ένα μέτρο βάθος [και επομένως δεν είναι ασφαλής].

Αλήθεια:

 • Ο αγωγός θα τοποθετηθεί τουλάχιστον ένα μέτρο κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, που είναι το προβλεπόμενο βάθος για τέτοιου είδους έργα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.
 • Ο αγωγός TAP δεν περνάει από κατοικημένες περιοχές, αλλά διέρχεται κυρίως μέσα από αγροτικές περιοχές σε ασφαλή απόσταση από κατοικίες, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Θα πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι η όδευση αποτέλεσε αντικείμενο εκτενών συζητήσεων και διευκρινίσεων, τροποποιήθηκε και οριστικοποιήθηκε πριν τη σύνταξη της Μελέτης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ) για το έργο –μίας εκ των πλέον εμπεριστατωμένων και ολοκληρωμένων ΜΠΚΕ που εκπονήθηκε ποτέ στην Ελλάδα σε συνεργασία με τεχνικούς εμπειρογνώμονες και κατόπιν εκτενών διαβουλεύσεων με τις τοπικές κοινωνίες.

Εσφαλμένος Ισχυρισμός: Ο αγωγός θα περιφραχτεί και θα είναι ορατός από μακριά.

Αλήθεια:

 • Δεν θα υπάρχει περίφραξη γύρω από τα γεωτεμάχια για τα οποία παραχωρήθηκε δικαίωμα διέλευσης.

Το συγκεκριμένο γεγονός έχει διατυπωθεί σε όλα τα υλικά επικοινωνίας που παράγονται και διανέμονται από τον TAP και έχει επισημανθεί και στις 500 συναντήσεις με τις τοπικές κοινότητες, καθώς επίσης και στις 300 μέχρι σήμερα συναντήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί αναφορικά με ζητήματα Απόκτησης Δικαιωμάτων Γης. Οι μόνες εγκαταστάσεις που ο TAP θα περιφράξει είναι τα βαλβιδοστάσια, τα οποία και θα κατασκευαστούν αποκλειστικά σε ιδιόκτητη γη, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μη πρόσβαση σε τρίτους για λόγους ασφαλείας. Πρόκειται για γεωτεμάχια τα οποία ο TAP έχει αγοράσει σε αξία αποκατάστασης στο πλαίσιο εθελοντικών συμφωνιών αγοραπωλησίας, καθιστώντας την εταιρεία ΤΑΡ τον μοναδικό και νόμιμο ιδιοκτήτη της συγκεκριμένης γης.

 • Ο αγωγός, όντας θαμμένος τουλάχιστον ένα μέτρο κάτω από το έδαφος, δεν θα είναι ορατός.

Μόνο οι επίγειες εγκαταστάσεις (όπως ο Σταθμός Συμπίεσης και τα 22 Βαλβιδοστάσια) θα είναι ορατές, όπως αυτονόητα και οι πινακίδες σήμανσης που θα δείχνουν τη διαδρομή του αγωγού και θα βρίσκονται τοποθετημένες περίπου κάθε 100 μέτρα, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.

Εσφαλμένος Ισχυρισμός: Η γη θα καταστραφεί από το μεγάλο βάρος των μηχανημάτων εργασίας και τη διαρκή περιπολία με οχήματα.

Αλήθεια:

 • Η υλοποίηση του TAP δεν θα καταστρέψει κανένα κομμάτι γης, ούτε κατά την κατασκευή, ούτε κατά τη λειτουργία του αγωγού.
 • Ο μόνος περιορισμός στις καλλιέργειες θα αφορά στο Διάδρομο 4+4 μέτρων εκατέρωθεν του αγωγού, μόνο για τις περιπτώσεις όπου η καλλιέργεια βαθύρριζων δέντρων δεν θα επιτρέπεται για λόγους ασφαλείας (όπως, επίσης, προβλέπεται από την Ελληνική νομοθεσία).
 • Κατά τη λειτουργία του αγωγού, τα εποπτικά οχήματα της εταιρείας θα χρησιμοποιούν τους υπάρχοντες δρόμους και οδούς.

Οι περισσότερες από τις επιπτώσεις θα είναι προσωρινές, καθώς ο TAP έχει δεσμευτεί για την πλήρη αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος κατά μήκος της όδευσης του αγωγού. Συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του αγωγού, η γη θα επανέλθει στην αρχική κατάστασή της, το επιφανειακό έδαφος θα επανατοποθετηθεί στη θέση του και όλες οι προσωρινές υποδομές θα αφαιρεθούν. Επιπλέον, όλες οι επιτόπιες κατασκευές, όπως τα αρδευτικά κανάλια, θα προστατεύονται κατά τη διάρκεια της κατασκευής και θα αποκαθίστανται, όπου καταστεί αναγκαίο.

Καθώς οι κατασκευαστικές εργασίες προχωρούν, η πραγματική και περιορισμένη επίπτωση θα είναι βαθμιαία ορατή. Ωστόσο, αυτό ήδη διαπιστώνεται στον Έβρο και ειδικότερα στα τμήματα των πρώτων χιλιομέτρων του αγωγού στην Κοινότητα Πέπλου, όπου:

 • οι διαδικασίες παραγεμίσματος και επίχωσης έχουν ολοκληρωθεί,
 • η τάφρος έχει συμπιεστεί με το χώμα του υπεδάφους,
 • η διαδικασία αποκατάστασης του περιβάλλοντος έχει ήδη ξεκινήσει, και
 • οι αγρότες ετοιμάζονται ήδη να σπείρουν και να οργώσουν τη γη τους σε λιγότερο από ένα έτος από την έναρξη των εργασιών εδάφους.

Εσφαλμένος Ισχυρισμός: Σε ένα ατύχημα το ωστικό κύμα θα τα καταστρέψει όλα διότι περνάει δίπλα από ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία.

Αλήθεια:

 • Όλοι οι ευρωπαϊκοί αγωγοί επιβλέπονται και δεν έχει καταγραφεί κανένα περιστατικό, όπως π.χ. διάβρωση, στην Ευρώπη σε αγωγό παρόμοιο του TAP τα τελευταία 40 και πλέον χρόνια. Κάθε πτυχή της κατασκευής ακολουθεί τις πλέον αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές, κατευθυντήριες γραμμές και βέλτιστες πρακτικές.
 • Ο TAP έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα και προφυλάξεις με σκοπό να μετριαστούν ενδεχόμενες επιπτώσεις στη μείζονος σημασίας αρχαιολογική και πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας:
 1. O TAP έχει υπογράψει Μνημόνιο Κατανόησης με το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού και τις τοπικές Εφορείες Αρχαιοτήτων που έχουν εγκρίνει την τελική όδευση του αγωγού δεδομένου ότι αποφεύγει όλους τους ήδη γνωστούς αρχαιολογικούς χώρους.
 2. O TAP συνεπικουρείται από ειδικούς στην αρχαιολογική έρευνα υπό την εποπτεία των Εφορειών Αρχαιοτήτων που απασχολούνται στα εργοτάξιά μας (μέχρι το τέλος της κατασκευής περισσότεροι από 400 εμπειρογνώμονες εκτιμάται ότι θα έχουν απασχοληθεί στο έργο).
 3. O TAP διατηρεί απόσταση ασφαλείας μεταξύ του Διαδρόμου Κατασκευής του Αγωγού και όλων των γνωστών παρακείμενων αρχαιολογικών χώρων ή μνημείων.

Εσφαλμένος Ισχυρισμός: Μη πληρώνοντας τέλη διέλευσης και μη παρέχοντας αέριο στους πολίτες που βρίσκεται το όφελος;

Αλήθεια:

 • Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα που σημαίνει ότι δεν ισχύουν τα λεγόμενα τέλη διέλευσης, δεδομένου ότι τα αγαθά, οι υπηρεσίες, τα κεφάλαια και τα πρόσωπα κυκλοφορούν ελεύθερα εντός της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ.
 • Ο TAP είναι η εταιρεία κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου, που θα διευκολύνει τη μελλοντική πρόσβαση στο φυσικό αέριο, παρέχοντας έως και πέντε σημεία πρόσβασης κατά μήκος της όδευσης του αγωγού, στα οποία τα συστήματα μεταφοράς φυσικού αερίου -όπως είναι για παράδειγμα η ΔΕΠΑ/ο ΔΕΣΦΑ- θα μπορούν να συνδεθούν για να μεταφέρουν το φυσικό αέριο σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Μάλιστα, η ΔΕΠΑ έχει ήδη αγοράσει ένα δισεκατομμύριο κυβικά μέτρα (bcm) από τα 10bcm που θα μεταφέρονται μέσω του TAP. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο TAP δεν είναι ο ιδιοκτήτης του φυσικού αερίου που θα μεταφέρεται από την περιοχή της Κασπίας προς την Ευρώπη.
 • Η κατασκευή του TAP έχει σημαντικό θετικό οικονομικό αντίκτυπο στην Ελλάδα, καθώς:
 1. Είναι η μεγαλύτερη άμεση ξένη επένδυση που υλοποιείται σήμερα στην Ελλάδα και αναμένεται να λειτουργήσει ως οδικός χάρτης για περαιτέρω επενδύσεις μεγάλης κλίμακας στη χώρα.
 2. Δημιουργεί άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας σε διάφορους τομείς της οικονομίας και σε μια περιοχή που έχει πληγεί ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση, όπως είναι η Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα περισσότερα από 1.900 άτομα απασχολούνται άμεσα στο έργο στην Ελλάδα.
 3. 2 από τις 5 εταιρείες που έχουν αναλάβει τις συμβάσεις Μελέτης, Προμήθειας και Κατασκευής (EPC) του έργου είναι ελληνικές εταιρείες, και συγκεκριμένα η ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και η J&P AVAX. Επιπλέον, o AΚΤΩΡ είναι υπεργολάβος της γαλλικής αναδόχου Spiecapag, που έχει επιλεχθεί από τον TAP για την κατασκευή τμήματος του αγωγού, μήκους 185 χλμ., μεταξύ των Κήπων και της Καβάλας.
 4. Έχει αναθέσει επίσης σύμβαση στη Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε. για την προμήθεια περίπου 495 χλμ. σωληναγωγών διαμέτρου 48 ιντσών από τα συνολικά 550 χλμ. του ελληνικού τμήματος.
 5. Συνεισφέρει εκατομμύρια ευρώ στο Δημόσιο, μέσω της καταβολής εταιρικών φόρων καθ’ όλη τη διάρκεια των τοπικών δραστηριοτήτων του.
 6. Περισσότερες από 150 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα έχουν ήδη συμμετάσχει στην υλοποίηση του έργου, αποκομίζοντας τόσο οικονομικά οφέλη όσο και πολύτιμη τεχνογνωσία.
 7. Έχει δεσμευτεί αυτοβούλως να επενδύσει 32 εκατ. ευρώ σε δράσεις κοινωνικής ευθύνης, οι οποίες θα συμφωνηθούν από κοινού με τις τοπικές κοινότητες που επηρεάζονται από το έργο, με περισσότερα από 30 τέτοια προγράμματα να είναι σε εξέλιξη.

Εσφαλμένος Ισχυρισμός: Δεν κοστολογείται η καταστροφή του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. Επίσης δεν αποζημιώνει τα παράπλευρα αγροτεμάχια που δεσμεύει.

Αλήθεια:

 • Ο TAP έχει δεσμευτεί για την υγεία και την ασφάλεια, εφαρμόζοντας τις πλέον αυστηρές σχετικές προδιαγραφές και συνεργαζόμενος με τις αρμόδιες αρχές –με προσωπικό, πόρους, μηχανισμούς και διαδικασίες που εξασφαλίζουν ετοιμότητα και επαγρύπνηση.

Η υγεία και η ασφάλεια αποτελούν για εμάς τη Νο 1 προτεραιότητα και συνάμα πηγή υπερηφάνειας, καθώς από τον Ιανουάριο του 2014, ο TAP έχει καταγράψει περισσότερες από 7 εκατ. ώρες εργασίας, σημειώνοντας ρεκόρ ασφάλειας που ξεχωρίζει σε όλο τον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο κλάδο κατασκευής αγωγών.

 • Η καταβολή των αποζημιώσεων που ξεκίνησε αμέσως μετά τη διαδικασία ταυτοποίησης των ιδιοκτήτων και χρηστών γης ολοκληρώθηκε και ήδη το 100% των αποζημιώσεων δικαιωμάτων διέλευσης και απόκτησης γης έχει καταβληθεί στην Ελλάδα, είτε στο πλαίσιο υπογεγραμμένων συμφωνητικών, είτε μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Αναφορικά με τις αποζημιώσεις, o TAP αποτελεί ένα Διεθνές Χρηματοδοτούμενο Έργο Αγωγού, που επιτηρείται και ελέγχεται βάσει διεθνών αναγνωρισμένων προτύπων. Κατά την προετοιμασία της κατασκευής, συναντηθήκαμε με τους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες και χρήστες γης με σκοπό τη δημιουργία ενός γραπτού μητρώου όλων των σχετικών περιουσιακών στοιχείων και τον υπολογισμό εύλογων αποζημιώσεων. Ο TAP εκπόνησε μια ολοκληρωμένη μελέτη των τιμών αποζημίωσης σε όλη την περιοχή του Έργου στην Ελλάδα, και με βάση αυτή την εκτίμηση καθιέρωσε αποδεκτά επίπεδα αποζημίωσης μέσω μιας εκτενούς διαδικασίας γνωστοποίησης. Η εν λόγω διαδικασία αποτυπώνεται στο Πλάνο Αποκατάστασης Διαβίωσης (Livelihood Restoration Plan) για την Ελλάδα, το οποίο είναι διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο του ΤΑΡ. Προέκυψαν τέσσερις τύποι αποζημίωσης ανάλογα με την εγγύτητα της γης με τον αγωγό και τις εγκαταστάσεις του:

 • Αγορά γης για υπέργειες εγκαταστάσεις (Σταθμοί Συμπίεσης, Βαλβιδοστάσια) στην Αξία Αποκατάστασης.
 • Μίσθωση γης για προσωρινή διέλευση κατά τη διάρκεια της κατασκευής (Διάδρομος Κατασκευής – Εργοταξιακές Εγκαταστάσεις – Χώροι αποθήκευσης υλικών), όπου η γη θα επιστραφεί πλήρως αποκατεστημένη.
 • Διέλευση εντός του διαδρόμου 8μ., όπου η γη θα επιστραφεί πλήρως αποκατεστημένη στους αρχικούς ιδιοκτήτες.
 • Αποζημίωση για ετήσιες ή πολυετείς καλλιέργειες στην αξία πλήρους αποκατάστασης για όλους τους χρήστες γης.

Όσον αφορά στις αποζημιώσεις, οι αξίες γνωστοποιήθηκαν στο κοινό αμέσως μόλις οριστικοποιηθήκαν στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, σε ψηφιακή και έντυπη μορφή, αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της εταιρείας και διανεμήθηκαν σε όλους τους επηρεαζόμενους Δήμους. Επιπλέον, ο TAP έχει αναπτύξει στενή συνεργασία με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προκειμένου να επιταχυνθεί η καταβολή της αποζημίωσης για όλους τους δικαιούχους, κάτι πρωτοφανές σε σύγκριση με παρόμοιες περιπτώσεις στο παρελθόν. Μέσω του Προγράμματος υποστήριξης αναγνώρισης και καταχώρησης δικαιωμάτων ιδιοκτησίας του ΤΑΡ, στους επηρεαζόμενους από το έργο ιδιοκτήτες και χρήστες γης που δεν δύνανται να συνάψουν εθελοντικές συμφωνίες γης με τον TAP, λόγω νομικών ζητημάτων (π.χ. λόγω ελλείψεως νόμιμου τίτλου ιδιοκτησίας ή ύπαρξης κωλύματος είτε νομικών ελλείψεων ή αξιώσεων για το εν λόγω γεωτεμάχιο κ.λπ.) έχει παρασχεθεί δωρεάν νομική και άλλη υποστήριξη (μέσω των τοπικών Εργολάβων LEA του ΤΑΡ) προκειμένου να αποδείξουν τα έννομα δικαιώματα γης, που θα τους επιτρέψουν να λάβουν την αποζημίωση που έχει κατατεθεί από τον TAP με μεσεγγύηση.

Εσφαλμένος Ισχυρισμός: Στην περιοχή των Φιλίππων [το έργο] έχει σταματήσει λόγω της έντονης αντίδρασης των πολιτών.

Αλήθεια:

 • Ο TAP είναι ευθυγραμμισμένος με το Χρονοδιάγραμμα της Φάσης ΙΙ του Shah Deniz και προχωράει όπως έχει προγραμματιστεί, με δεδομένο ότι το σύνθετο αυτό έργο απαιτεί εκτενή συντονισμό μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου.
 • Αναφορικά με το ελληνικό τμήμα του αγωγού, εννιά μήνες μετά την Τελετή Εγκαινίων που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2016, η κατασκευή έχει προχωρήσει σημαντικά:
 • οι 17.500 από το σύνολο των 32.000 σωληναγωγών που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του ελληνικού τμήματος του TAP έχουν παραδοθεί στους σταθμούς διαλογής του έργου στην Καβάλα, τη Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη.
 • 193 χλμ. από το σύνολο των 550 χλμ. του αγωγού έχουν προετοιμαστεί για κατασκευή και 10 χλμ. έχουν ήδη αποκατασταθεί, με τους αγρότες να ξαναρχίζουν τώρα να καλλιεργούν στα σημεία όπου ο TAP έχει κατασκευαστεί.
 • Τα έργα στους Φιλίππους έχουν ανασταλεί προσωρινά, καθώς οι τοπικές αρχές ξεκίνησαν ένα νέο γύρο διαβουλεύσεων. Κατά την υλοποίηση ενός έργου τέτοιας πολυπλοκότητας υπάρχουν πολλά διαφορετικά κομμάτια που πρέπει να συνδυαστούν. Από την πλευρά μας, έχουμε δεσμευτεί να πραγματοποιήσουμε διαφανή και ανοικτό διάλογο με τις φιλοξενούσες κοινότητες, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι είμαστε πλήρως ενήμεροι κάθε πτυχής του έργου. Όσον αφορά στο ζήτημα της όδευσης του αγωγού, θα θέλαμε επίσης να τονίσουμε ότι κατόπιν αιτημάτων των κατοίκων να παρακαμφθεί η τύρφη των Τεναγών, πραγματοποιήθηκε μια σημαντική αλλαγή της όδευσης για τον σκοπό αυτό το 2014 σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Εσφαλμένος Ισχυρισμός: Σε κατεστραμμένο περιβάλλον δεν μπορείς να ζήσεις, ούτε δίπλα σε διάδρομο αγωγών [επομένως, δεν υπάρχουν κοινωνικά οφέλη].

Αλήθεια:

 • Ο TAP θέτει τον πήχη όσο το δυνατόν υψηλότερα ως προς την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Το έργο έχει εκπονήσει μία εκ των μεγαλύτερων μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που πραγματοποιήθηκε ποτέ στην Ελλάδα· έχει συμπεριλάβει σε εθελοντική βάση μια ολοκληρωμένη εκτίμηση του κοινωνικού αντίκτυπου στο πλαίσιο της ίδιας μελέτης· έχει πραγματοποιήσει μια άνευ προηγουμένου επένδυση για την ενημέρωση των επηρεαζόμενων κοινοτήτων και έχει αυτοβούλως υιοθετήσει ένα σημαντικό πρόγραμμα κοινωνικών και περιβαλλοντικών επενδύσεων ύψους 32 εκατ. ευρώ σε προγράμματα στα οποία θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.

Εν κατακλείδι:

Είμαστε πολύ περήφανοι για την κατασκευή του TAP στην Ελλάδα. Είμαστε περήφανοι που είμαστε μέρος ενός έργου που θα ενισχύσει τη στρατηγική θέση της Ελλάδας και θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα προς τη διεθνή επενδυτική κοινότητα ότι οι επενδύσεις και η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης στην Ελλάδα είναι σημαντικές και μπορούν να γίνουν με επιτυχία.

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr