TAP: Ανοιχτή συνάντηση ενημέρωσης σχετικά με τις αποζημιώσεις και τη διαδικασία πρόσβασης στη γη στο Δήμο Ξάνθης

27 Μαρτίου 201511:23

Ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου – ΤΑP αποτελεί ένα μεγάλο έργο με διαχρονικά οφέλη για την ελληνική οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες. Με στόχο την ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία πρόσβασης στη γη για το έργο και τη διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων διοργανώνει ανοιχτή συνάντηση την Τρίτη, 31 Μαρτίου στις 18:00 στο Εστιατόριο Βίων, στο 3ο χλμ. Εθνικής Οδού Ξάνθης – Καβάλας, στο Δήμο Ξάνθης.

Σκοπός της συνάντησης είναι να ενημερωθούν οι ιδιοκτήτες/ χρήστες γης σχετικά με τη διαδικασία πρόσβασης στη γη, την απογραφή πληθυσμού και Παγίων, την ημερομηνία Αναφοράς για τις αξιώσεις αποζημιώσεων, τις εθελοντικές Συμφωνίες μεταξύ του ΤΑΡ και των ιδιοκτητών/χρηστών και τις τιμές Αποκατάστασης.
Μετά την ενημέρωση θα ακολουθήσει ανοιχτή Συζήτηση με τους ειδικούς της εταιρείας και ανταλλαγή απόψεων με το κοινό.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 888950

Σχετικά με την δέσμευση γης

Συμφωνίες πρόσβασης στη γη

Βάσει των αποτελεσμάτων της κοινωνικοοικονομικής μελέτης (C&AI), ο TAP θα υπολογίσει τα ποσά των αποζημιώσεων και θα τα γνωστοποιήσει στους θιγόμενους ιδιοκτήτες και χρήστες γης.

Οι συμφωνίες δέσμευσης γης θα επισημοποιηθούν με την υπογραφή συναφούς συμφωνητικού με την εταιρεία TAP. Θα ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα προκειμένου να βρεθεί η δικαιότερη και καλύτερη δυνατή λύση για όλους τους ιδιοκτήτες και χρήστες γης που επηρεάζονται από το έργο.

Όλες οι συμφωνίες θα υπογραφούν πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής. Ακόμη, όλες οι πληρωμές που αφορούν στη πρόσβαση γης θα έχουν τακτοποιηθεί προτού αρχίσουν οι εργασίες κατασκευής του αγωγού. Σε κάθε περίπτωση, αποζημιώσεις για φυτά και καλλιέργειες ή άλλες βιοποριστικές δραστηριότητες θα καταβάλλονται άμεσα εφόσον επηρεάζονται από την κατασκευή του έργου.

Ο TAP θα επιδιώξει να επιτύχει συμφωνίες μέσα από διαπραγματεύσεις με τους θιγόμενους ιδιοκτήτες και χρήστες γης, όπου αυτό είναι εφικτό. Ο TAP θα προσφύγει σε αναγκαστική δουλεία και/ή απαλλοτρίωση μόνο εάν οι προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας αποβούν άκαρπες, σε συμφωνία πάντοτε με την εθνική νομοθεσία περί απαλλοτριώσεων.

Αρχές αποζημίωσης για ιδιοκτήτες και χρήστες γης

Η εταιρεία TAP έχει δεσμευτεί να αντιμετωπίσει με σεβασμό όλους τους ιδιοκτήτες και χρήστες γης κατά μήκος της όδευσης του αγωγού που επηρεάζονται από το έργο, και να τους καταβάλει δίκαιη αποζημίωση.

Πιστός σε αυτή του τη δέσμευση, έχει αναπτύξει μια ασφαλή και διαφανή μεθοδολογία υπολογισμού των αποζημιώσεων, η οποία βασίζεται στην τρέχουσα αξία αγοράς και στις συναφείς δαπάνες. Ο TAP συνεργάζεται επίσης με τοπικά κτηματομεσιτικά γραφεία και γεωπόνους προκειμένου να επαληθεύσει τις αξίες αντικατάστασης γεωτεμαχίων και καλλιεργειών.

Η TAP θα δημοσιεύσει τις τελικές τιμές αποζημίωσης μέσα στους προσεχείς μήνες.  Παρακάτω  περιγράφονται συνοπτικά η διαδικασία και οι βασικές αρχές που εφαρμόζονται για τον υπολογισμό των αποζημιώσεων.

Διαδικασία

Κατά τη διάρκεια της κοινωνικοοικονομικής μελέτης (C&AI), οι ομάδες πεδίου των εργολάβων του TAP επισκέπτονται όλους τους ιδιοκτήτες και χρήστες γης που επηρεάζονται από το έργο με σκοπό τη γραπτή καταγραφή όλων των περιουσιακών στοιχείων τους. Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας καθίσταται  εφικτός  ο υπολογισμός της αποζημίωσης και η γνωστοποίηση των συναφών ποσών στους θιγόμενους.

Ο TAP δεσμεύεται ότι θα καταβάλει την αποζημίωση για την πρόσβαση στη γη πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής, εφόσον έχει επιτευχθεί συμφωνία επί του ποσού. Σε κάθε περίπτωση,   αποζημιώσεις για φυτά και καλλιέργειες ή άλλες βιοποριστικές δραστηριότητες θα καταβάλλονται άμεσα εφόσον επηρεάζονται από την κατασκευή του έργου.

Υπολογισμός αποζημίωσης για δουλεία γης: βασικές αρχές

Στην ακόλουθη ενότητα περιγράφονται αναλυτικότερα οι διάφορες κατηγορίες δέσμευσης γης για τις οποίες προβλέπεται αποζημίωση, καθώς και οι βασικές αρχές αποζημιώσεων.

Εάν, παρ’ όλα αυτά, εξακολουθείτε να έχετε απορίες και επιθυμείτε περισσότερες διευκρινίσεις, παρακαλείσθε να προσέλθετε σε κάποια από τις ενημερωτικές συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή σας [Link to Events] ή να επικοινωνήσετε απευθείας με την εταιρεία  TAP χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που είναι διαθέσιμα στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Μόνιμη δέσμευση γης

Ο TAP θα αγοράσει τη γη σας.

Πώς θα υπολογιστεί η αποζημίωση

Ο TAP θα αγοράσει τη γη σας μόνο εάν αυτή βρίσκεται σε έδαφος στο οποίο σκοπεύει να κατασκευάσει σταθμούς συμπίεσης, βαλβιδοστάσια ή άλλες επίγειες εγκαταστάσεις. Όλες οι άλλες εκτάσεις γης που απαιτούνται για την κατασκευή του αγωγού είτε θα ενοικιαστούν από τον TAP είτε θα υπαχθούν σε καθεστώς δουλείας.

Η αποζημίωση στην προκειμένη περίπτωση θα υπολογιστεί ως ακολούθως:

 • Αποζημίωση στην αξία αντικατάστασης για τη γη.
 • Αποζημίωση στην αξία αντικατάστασης για κάθε κτίσμα ή επικείμενο επί του γεωτεμαχίου που σας ανήκει.
 • Αποζημίωση στην αξία αντικατάστασης για κάθε υφιστάμενη ετήσια ή πολυετή καλλιέργεια.

Προσωρινή πρόσβαση στη γη, πλήρης αποκατάσταση, κανένας περιορισμός

Ο TAP θα ενοικιάσει τη γη σας κατά τη διάρκεια κατασκευής του αγωγού. Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής, θα σας την επιστρέψει στην αρχική της κατάσταση.

Πώς θα υπολογιστεί η αποζημίωση.

Η συγκεκριμένη κατηγορία δέσμευσης γης αφορά κάποιες προσωρινές εγκαταστάσεις, όπως χώρους αποθήκευσης σωλήνων και εργοτάξια. Ο TAP θα ενοικιάσει τη γη για διάστημα περίπου δύο ετών και, αφού την επαναφέρει στην αρχική της κατάσταση, θα την επιστρέψει στους ιδιοκτήτες της, οι οποίοι θα μπορούν να συνεχίσουν να την καλλιεργούν χωρίς περιορισμούς.

Η αποζημίωση στην προκειμένη περίπτωση θα υπολογιστεί ως  εξής :

 • Τιμή μίσθωσης που θα ισοσταθμίζει την απώλεια της γεωργικής παραγωγής κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Θα υπολογιστεί βάσει του αναμενόμενου ετήσιου γεωργικού εισοδήματος στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή για μια τυπική εναλλαγή καλλιέργειας, πολλαπλασιαζόμενου επί 2 χρόνια.
 • Αποζημίωση στην αξία αντικατάστασης για κάθε υφιστάμενη ετήσια ή πολυετή καλλιέργεια.

Προσωρινή πρόσβαση στη γη με επακόλουθη υπαγωγή σε καθεστώς δουλείας και περιορισμούς

Ο TAP θα ενοικιάσει τη γη σας κατά τη διάρκεια κατασκευής του αγωγού. Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής, θα ισχύουν περιορισμοί όσον αφορά τη χρήση της γης σας.

Πώς θα υπολογιστεί η αποζημίωση.

Εάν η γη σας βρίσκεται εντός  της ζώνης  κατασκευής του αγωγού, ο TAP θα την ενοικιάσει για όλη τη διάρκεια της κατασκευής. Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής, θα συναφθεί συμφωνία μακροπρόθεσμης δουλείας με ορισμένους περιορισμούς στις μελλοντικές χρήσεις γης.

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, η γη θα δεσμευθεί για διάστημα περίπου τριών ετών ή μικρότερο. Μετά το πέρας της κατασκευής, ο TAP θα σας επιστρέψει τη γη ώστε η γεωργική παραγωγή να μπορέσει να επανέλθει στα επίπεδα προ της κατασκευής του αγωγού. Η επαναφορά της γεωργικής παραγωγής αναμένεται να επιτευχθεί εντός διαστήματος τριών ετών από το πέρας των εργασιών κατασκευής.

Για τη συγκεκριμένη κατηγορία γης προβλέπονται ορισμένοι περιορισμοί όσον αφορά τις χρήσεις γης στην Ελλάδα και την Αλβανία. Για λόγους ασφαλείας, εντός ζώνης πλάτους 8 μέτρων δεν θα επιτρέπονται κτίρια, βαθύ όργωμα και φύτευση δέντρων με βαθιές ρίζες. Εντός  της ζώνης  πλάτους 40 μέτρων, στην Ελλάδα και την Αλβανία, θα απαγορεύεται η ανέγερση νέων κτισμάτων.

Στην Ιταλία, η απόσταση ασφαλείας μεταξύ αγωγού και κτιρίων θα διατηρηθεί στα 20 μέτρα για μεμονωμένα κτίρια και στα 100 μέτρα για ομάδες κτιρίων.

Οι γεωργικές καλλιέργειες μπορούν να συνεχιστούν κανονικά  στη ζώνη πλάτους 40 μέτρων.

Βασικές αρχές αποζημίωσης για τις εκτάσεις γης στις οποίες επιβάλλονται οι προαναφερθέντες περιορισμοί:

 • Τιμή μίσθωσης υπολογισμένη έτσι ώστε να ισοσταθμίζει την απώλεια της γεωργικής παραγωγής κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Θα υπολογιστεί βάσει του αναμενόμενου ετήσιου γεωργικού εισοδήματος στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή για μια τυπική εναλλαγή καλλιέργειας, πολλαπλασιαζόμενου επί 2 χρόνια.
 • Αποζημίωση στην αξία αντικατάστασης για κάθε υφιστάμενη ετήσια ή πολυετή καλλιέργεια.
 • Αποζημίωση με βάση τους περιορισμούς.

Αφού περατωθούν οι εργασίες κατασκευής, θα οριστούν ζώνες ασφαλείας πλάτους περίπου 20 μέτρων εκατέρωθεν του αγωγού καθ’ όλο το μήκος του, στις οποίες θα ισχύουν περιορισμοί.

Ειδικές περιπτώσεις

«Ορφανή γη» – τι ισχύει σε περίπτωση που ο TAP χρειάζεται ένα μόνο τμήμα του γεωτεμαχίου σας; Θα αποζημιωθείτε για ολόκληρο το γεωτεμάχιο ή μόνο για το συγκεκριμένο τμήμα;

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, ο TAP είναι πιθανό να διέλθει από κάποιο γεωτεμάχιο κατά τέτοιον τρόπο ώστε να αφήνει εκατέρωθεν αυτού τμήματα γης τα οποία δεν είναι απαραίτητα για το έργο και για τα οποία δεν θα έπρεπε κανονικά να δοθεί αποζημίωση.

Αυτά τα τμήματα γης ονομάζονται «ορφανή γη». Οι γεωργικές δραστηριότητες σε αυτά τα τμήματα γης, εκατέρωθεν  της ζώνης  κατασκευής του αγωγού, θα μπορούσαν κανονικά να συνεχιστούν ομαλά. Ο TAP έχει υπόψη του, ωστόσο, ότι θα υπάρξουν περιπτώσεις όπου τα εναπομείναντα τμήματα θα είναι πολύ μικρά με αποτέλεσμα η καλλιέργειά τους να καταστεί οικονομικά ασύμφορη.

Ο TAP θα εξετάσει αυτές τις περιπτώσεις μεμονωμένα κατόπιν σχετικού αιτήματος του ιδιοκτήτη και/ή του χρήστη γης. Κατά την προκειμένη εξέταση θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Το μέγεθος, οι διαστάσεις και το σχήμα του ορφανού τμήματος του αγροτεμαχίου.
 • Πιθανοί περιορισμοί πρόσβασης.
 • Το μέγεθος και η φύση των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια στο  γεωτεμάχιο  αυτό και οι επιβληθέντες από τον TAP περιορισμοί στη χρήση του εν λόγω εξοπλισμού.
 • Οι ενδεχόμενοι περιορισμοί στην άρδευση ή αποστράγγιση κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου.

Οι αποζημιώσεις για την «ορφανή γη» θα βασίζονται στις ίδιες αρχές που θα διέπουν το κυρίως θιγόμενο τμήμα γης, δηλαδή:

 • Ίδια αποζημίωση με αυτήν της μονίμως δεσμευόμενης γης, εάν το τμήμα γης καθίσταται μόνιμα ορφανό.
 • Ίδια αποζημίωση με αυτήν της προσωρινά δεσμευόμενης γης, εάν το τμήμα γης καθίσταται προσωρινά ορφανό.

Ιδιοκτήτες και χρήστες γης

Τι ισχύει σε περίπτωση που δεν μου ανήκει η γη που καλλιεργώ; Δικαιούμαι αποζημίωση;

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης και ο χρήστης του θιγόμενου γεωτεμαχίου είναι το ίδιο πρόσωπο, το πρόσωπο αυτό θα λάβει το σύνολο της αποζημίωσης σύμφωνα με τις αρχές αποζημίωσης.

Σε περίπτωση που η γη καλλιεργείται από χρήστη ο οποίος δεν είναι ο ιδιοκτήτη της, η αποζημίωση θα επιμερίζεται μεταξύ του ιδιοκτήτη και του χρήστη της γης ως εξής:

Σε μόνιμα δεσμευόμενη γη από τον TAP:

 • Αποζημίωση για τη γη στον ιδιοκτήτη.
 • Αποζημίωση για τις καλλιέργειες στον χρήστη.

Σε περιπτώσεις προσωρινής πρόσβασης στη γη από τον TAP:

 • Αποζημίωση μισθώματος στον ιδιοκτήτη.
 • Αποζημίωση βιοπορισμού στον χρήστη.
 • Αποζημίωση για τις καλλιέργειες στον χρήστη.
 • Αποζημίωση για τους περιορισμούς στον ιδιοκτήτη.

Αποζημίωση για κτίσματα και επικείμενα επί του εδάφους, όπως αρδευτικά ή αποστραγγιστικά έργα, θα καταβληθεί στον ιδιοκτήτη των κτισμάτων και επικειμένων.

Στις περιπτώσεις όπου δημόσιες εκτάσεις χρησιμοποιούνται από ιδιώτη καλλιεργητή, αυτός ο χρήστης γης θα λάβει την αποζημίωση ως εξής:

Σε μόνιμα δεσμευόμενη γη από τον TAP:

 • Αποζημίωση για τις καλλιέργειες.
 • Αποζημίωση για τυχόν κτίσματα ή επικείμενα επί της εν λόγω έκτασης των οποίων την κυριότητα μπορεί να αποδείξει ο εν λόγω χρήστης

Σε περιπτώσεις προσωρινής πρόσβασης στη γη από τον TAP:

 • Αποζημίωση βιοπορισμού.
 • Αποζημίωση για τις καλλιέργειες.

Διαδικασία υποβολής αναφορών

Σε περίπτωση διαφωνιών, ο TAP έχει προβλέψει μια αμερόληπτη διαδικασία υποβολής αναφορών. Πρόκειται για μια γρήγορη και αποτελεσματική διαδικασία υποβολής και εξέτασης αναφορών ή ανησυχιών που διατυπώνονται από ανθρώπους οι οποίοι ζουν στις περιοχές γύρω από τον σχεδιαζόμενο αγωγό. Ο TAP δεσμεύεται να απαντά έγκαιρα σε όλα τα αιτήματα και να προτείνει κατάλληλες λύσεις.

 

Κοινωνικοοικονομική μελέτη (C&AI)

Οι ομάδες πεδίου των εργολάβων της εταιρείας TAP επισκέπτονται όλους τους δυνητικά θιγόμενους ιδιοκτήτες και χρήστες γης που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων σταδίων του έργου, και προβαίνουν σε απογραφή και έλεγχο των οικοπέδων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υφιστάμενων κτισμάτων και καλλιεργειών.

Η έρευνα αυτή είναι γνωστή ως «κοινωνικοοικονομική μελέτη» (Census and Asset Inventory – C&AI). Κατά κανόνα, περιλαμβάνει συνεντεύξεις με τους ιδιοκτήτες και χρήστες γης σε όλο το μήκος του διαδρόμου του αγωγού TAP. Οι ερευνητές ζητούν από τον ιδιοκτήτη πληροφορίες για τον ίδιο και το γεωτεμάχιό του, τις καλλιέργειες, τα δέντρα και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία που ενδεχομένως βρίσκονται σε αυτό με βάση ερωτηματολόγιο το οποίο έχει εκπονηθεί ειδικά για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Στη συνέχεια, γίνεται γραπτή και φωτογραφική καταγραφή όλων των περιουσιακών στοιχείων, η οποία κατόπιν θα χρησιμοποιηθεί  ως βάση για τον μελλοντικό υπολογισμό της προσφερόμενης αποζημίωσης, σε περίπτωση που το γεωτεμάχιο επηρεάζεται από το έργο. Με την προσέγγιση αυτή διασφαλίζεται η συλλογή όλων των συναφών κοινωνικοοικονομικών δεδομένων και των στοιχείων για τις χρήσεις γης.

Βάσει των πληροφοριών που θα   συγκεντρωθούν σ  κατά τη διάρκεια της μελέτης, ο TAP θα υπολογίσει το ύψος της αποζημίωσης και θα το γνωστοποιήσει στους θιγόμενους. Οι ιδιοκτήτες και χρήστες γης θα κληθούν στη συνέχεια να υπογράψουν συμφωνίες πρόσβασης γης με την εταιρεία TAP.

Οι κοινωνικοοικονομικές μελέτες έχουν ήδη ξεκινήσει στην Ελλάδα και την Αλβανία, ενώ η έναρξή τους στην Ιταλία θα γίνει σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Κοινωνικοοικονομική μελέτη στην Ελλάδα

Επί του παρόντος στην Ελλάδα διεξάγεται κοινωνικοοικονομική μελέτη (C&AI) προκειμένου να εξακριβωθεί τι ακριβώς θα επηρεαστεί από τον TAP για κάθε επιμέρους ιδιοκτήτη και χρήστη γης.

Στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας εντοπίζονται, μεταξύ άλλων, οι καλλιέργειες και τα κτίσματα που θα επηρεαστούν από το έργο. Την εκπόνηση της μελέτης για λογαριασμό του TAP έχει αναλάβει η εξειδικευμένη εταιρεία Royal HaskoningDHV και οι υπεργολάβοι της.

Κοινωνικοοικονομικές μελέτες έχουν ήδη εκπονηθεί σε τέσσερις περιοχές της Ελλάδας (Κομοτηνή, Σέρρες, Σκύδρα και Άργος Ορεστικό στην Καστοριά), ενώ εκκρεμεί η εκπόνησή τους στις υπόλοιπες περιοχές από τις οποίες θα διέλθει ο αγωγός.

Οι μελλοντικές μελέτες βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο του σχεδιασμού. Στην εκπόνησή τους θα συμμετάσχουν αρκετές ομάδες πεδίου οι οποίες θα εργάζονται παράλληλα, κάνοντας επισκέψεις στους ιδιοκτήτες και χρήστες γης που ενδέχεται να επηρεάζονται από την όδευση του αγωγού.

Ποιοι επηρεάζονται από τη διαδικασία απόκτησης γης και δουλείας του TAP

Επικαιροποίηση κτηματολογίου

Ο TAP χρειάζεται πρόσβαση στη γη που εμπίπτει στη ζώνη του αγωγού, το πλάτος του οποίου είναι κατά κανόνα 38 μέτρα στην Ελλάδα και την Αλβανία και από 22 έως 26 μέτρα περίπου στην Ιταλία.

Από τον TAP είναι πολύ πιθανό να επηρεάζονται τα γεωτεμάχια που βρίσκονται μέσα σε αυτή την ζώνη ή στις τοποθεσίες που έχουν επιλεγεί από τον TAP για την κατασκευή των μόνιμων και προσωρινών επίγειων εγκαταστάσεων (σταθμοί συμπίεσης, βαλβιδοστάσια, εργοτάξια κλπ.).

Ένα από τα πρώτα στάδια της διαδικασίας απόκτησης γης και δουλείας (LEA) είναι η επικαιροποίηση εκ μέρους των εργολάβων του TAP των διαθέσιμων στοιχείων σχετικά με την ιδιοκτησία και τη χρήση γης όλων των γεωτεμαχίων που επηρεάζονται από το έργο. Τα μητρώα ιδιοκτησίας και χρήσεων γης είναι γνωστά ως «κτηματολόγιο για το έργο TAP». Στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να καταρτιστεί αναλυτικός και πλήρης «κτηματολογικός πίνακας και χάρτης», ο οποίος θα προκύψει από έρευνα πεδίου και από τον έλεγχο των υφιστάμενων κτηματολογικών στοιχείων.

Σκοπός αυτών των σταδίων της διαδικασίας απόκτησης γης και δουλείας του TAP είναι να απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήματα:

 • Ποια γεωτεμάχια επηρεάζονται από τον TAP;
 • Πού ακριβώς βρίσκονται;
 • Ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες και οι χρήστες αυτών των γεωτεμαχίων;

Η επικαιροποίηση των κτηματολογικών δεδομένων έχει ήδη ξεκινήσει στην Ελλάδα και την Αλβανία, ενώ αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα και στην Ιταλία.

Μάθετε περισσότερα για τις συναφείς με τα κτηματολογικά δεδομένα εργασίες σε κάθε χώρα ανατρέχοντας στην σελίδα της αντίστοιχης χώρας.

24352354

Ποιοι θα επηρεαστούν από τη διαδικασία απόκτησης γης και δουλείας του TAP στην Ελλάδα;

Σκοπός της επικαιροποίησης των κτηματολογικών δεδομένων στην Ελλάδα είναι να απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήματα:

 • Ποια γεωτεμάχια επηρεάζονται από τον TAP;
 • Πού ακριβώς βρίσκονται;
 • Ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες και οι χρήστες αυτών των γεωτεμαχίων;

Την επικαιροποίηση των δεδομένων σχετικά με τα γεωτεμάχια που θα επηρεαστούν από την όδευση του TAP δια μέσου της Ελλάδας έχει αναλάβει, σε στενή συνεργασία με τους αρμόδιους δημόσιους φορείς, η κοινοπραξία TOPMAPS, η οποία αποτελείται από τις ελληνικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών συμβούλου ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΜ ΕΕ,ΓΑΙΑ Α.Ε.και GEOMATICS Α.Ε.

Οι ιδιοκτήτες και χρήστες γης κατά μήκος του ελληνικού τμήματος του αγωγού καλούνται να προσέλθουν σε κάποιο από τα Γραφεία Κτηματογράφησης προκειμένου να πληροφορηθούν εάν η ιδιοκτησία τους επηρεάζεται από τον αγωγό και να ελέγξουν εάν η εταιρεία TAP διαθέτει πλήρως επικαιροποιημένα στοιχεία για την κυριότητα και τη χρήση της γης τους.

Από τον Νοέμβριο του 2013, έχουν συσταθεί συνολικά 22 Γραφεία Κτηματογράφησης και 100 Κέντρα Πληροφόρησης σε 27 δήμους κατά μήκος του ελληνικού τμήματος του αγωγού TAP, καθώς και δύο Γραφεία Κτηματογράφησης στις πόλεις της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας.

Εάν η γη σας επηρεάζεται από τον TAP, ή εάν θέλετε να πληροφορηθείτε εάν πρόκειται να επηρεαστεί, παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής σας.

Εκεί, ο υπάλληλος υποδοχής θα καταγράψει τα στοιχεία σας ώστε να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας, και θα σας ζητήσει τον αναγνωριστικό κωδικό αριθμό του γεωτεμαχίου σας. Αυτή η σημαντική πληροφορία θα μας επιτρέψει να εξακριβώσουμε εάν είστε ιδιοκτήτης ή χρήστης γης που επηρεάζεται από το έργο.

Όσον αφορά την Ελλάδα, από τον TAP θεωρείται ότι επηρεάζονται όσοι διαθέτουν γεωτεμάχιο εντός ζώνης πλάτους 38 μέτρων κατά μήκος του αγωγού (ζώνη εργασίας αγωγού).

Εάν δεν διαθέτετε επαρκή στοιχεία για την ιδιοκτησία σας, μπορείτε να απευθυνθείτε σε κάποιον από τους υπαλλήλους του γραφείου μας.

Αυτός θα προσπαθήσει να βρει στοιχεία που αφορούν το γεωτεμάχιό σας αξιοποιώντας άλλα διαθέσιμα δεδομένα, όπως σύντομη περιγραφή της τοποθεσίας του ή ταυτοποίηση όμορων γεωτεμαχίων τα οποία έχουν ήδη καταχωρηθεί.

Ο υπάλληλος θα μπορέσει έτσι να σας ενημερώσει εάν το γεωτεμάχιό σας βρίσκεται εντός της καθορισμένης επηρεαζόμενης ζώνης του αγωγού.

Εφόσον προκύψει ότι είστε ιδιοκτήτης ή χρήστης γης που επηρεάζεται από το έργο, δικηγόρος του Γραφείου Κτηματογράφησης θα σας συμβουλεύσει να ελέγξετε εάν διαθέτετε όλα τα αναγκαία νομικά έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν τη δήλωση ιδιοκτησίας σας.

Προς τεκμηρίωση της δήλωσής σας, μπορείτε να υποβάλετε τους τίτλους κυριότητας/χρήσης του γεωτεμαχίου σας και όλες τις συναφείς πληροφορίες που αφορούν την ιδιοκτησία σας, όπως όρια, καλλιέργειες, υφιστάμενα κτίσματα και κάθε συναφή επιχειρηματική δραστηριότητα επί του θιγόμενου γεωτεμαχίου.

Ακολούθως παρατίθενται σύνδεσμοι από τους οποίους μπορείτε να κατεβάσετε πληροφορίες για τα Γραφεία Κτηματογράφησης, καθώς και έντυπα δηλώσεων ιδιοκτησίας για να καταχωρήσετε την ιδιοκτησία σας.

Πληροφορίες για τα Γραφεία Κτηματογράφησης και τη διαδικασία απόκτησης γης και δουλείας:

Μόλις ολοκληρωθεί η συλλογή των κτηματολογικών δεδομένων, θα διεξαχθεί Κοινωνικοοικονομική Μελέτη (CAI) η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για τον υπολογισμό των αποζημιώσεων.

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr