Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media

5 Φεβρουαρίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέστου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) που θα γίνει στο […]