Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media

22 Δεκεμβρίου 2014

Ανάκαμψη των μεγάλων σαρκοβόρων θηλαστικών στην Ευρώπη

Λίγες δεκαετίες αφού πλησίασαν την εξαφάνιση εξαιτίας του εκτεταμένου κυνηγιού και της συρρίκνωσης του φυσικού τους περιβάλλον, τα μεγάλα σαρκοβόρα της […]