Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media

1 Σεπτεμβρίου 2014

Παχυσαρκία: Ευθύνονται και τα γονίδια αλλά και το περιβάλλον

Oι περισσότερες περιπτώσεις παχυσαρκίας φαίνεται ότι αντανακλούν το αποτέλεσμα μιας σύνθετης αλληλεπίδρασης μεταξύ πολλαπλών γονιδίων και του περιβάλλοντος. Η σπουδαιότερη περιβαλλοντική […]