Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media

8 Μαρτίου 2013

Εκλογές του Περιβαλλοντικού ομίλου μελισσοκόμων και φίλων της μέλισσας Θράκης

Ο περιβαλλοντικός όμιλος μελισσοκόμων και φίλων της μέλισσας Θράκης (ΠΟΜΦΙΜΕΛ) θα διεξάγει εκλογές στις 16.03.2013 ημέρα Σαββάτων και ώρα 16.00 στο […]