Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media

30 Σεπτεμβρίου 2012
86968900

Όταν οι εταιρείες γίνονται Google Think και “παίζουν” με τους πελάτες τους

Όταν ένα e-mail έφτασε στο τμήμα Marketing της ΕΨΑ, η τελευταία άφησε την “Ξυλίνη” απάντηση που χρησιμοποιούν οι εταιρείες, και μπήκε […]