Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media

9 Μαρτίου 2013

Οι αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες

Με νέο αυτοματοποιημένο σύστημα θα προσδιορίζονται οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων. Στον υπολογισμό τους θα λαμβάνεται υπόψη το τρέχον τίμημα στην […]