Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media

31 Αυγούστου 2013

Μεταϋλικό από γραφένιο εκατοντάδες φορές ισχυρότερο από καθαρά μέταλλα

Ερευνητές του Ινστιτούτου Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κορέας (Korea Advanced Institute of Science and Technology-KAIST) ανέπτυξαν ένα νέο μεταϋλικό εκατοντάδες φορές […]