Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media

19 Απριλίου 2012
Sergey_Brin__Larry_Page

Ιστορική απειλή για την Ελευθερία στο Διαδίκτυο

Οι συνεχιζόμενες προσπάθειες κυβερνήσεων ανά τον κόσμο να ελέγξουν το Διαδίκτυο για να καταπνίξουν την ελευθερία του λόγου, οι ακατάπαυστες προσπάθειες […]