Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media

11 Μαρτίου 2013

Εκρηκτικός συνδυασμός παλινόρθωσης…

Πειθαρχία, να η ανώτατη αρετή. Έτσι μονάχα σοζυγιάζεται η δύναμη με την επιθυμία και καρπίζει η προσπάθεια του ανθρώπου. Νίκος Καζαντζάκης