Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media

20 Αυγούστου 2013

Μέχρι 30 Αυγούστου η προθεσμία για όλες τις φορολογικές δηλώσεις

Την εμπρόθεσμη υποβολή όλων των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (ΦΕΦΠ) μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 30ης Αυγούστου ανεξαρτήτως του ψηφίου […]