Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media

11 Μαΐου 2013

Πιο ακριβά ένδυση, υπόδηση, αλκοόλ, πιο φθηνά υγεία, επικοινωνίες

Πτωτικά κινήθηκε ο Εναρµονισµένος ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή, µε βάση το έτος 2005=100,0, του µηνός Απριλίου 2013.