Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media

26 Ιουνίου 2014

Καλοκαίρι και δηλητηριάσεις: Που να απευθυνθείτε

Οι τροφοδηλητηριάσεις αυτές, συνήθως, οφείλονται, στην κατανάλωση τροφίμων που προετοιμάζονται, διατηρούνται ή διατίθενται, χωρίς την τήρηση των απαραίτητων μέτρων υγιεινής.