Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media

26 Μαρτίου 2015

Οι τουριστικές επιχειρήσεις δεν αξιοποιούν τη δυναμική των social media

Οι τουριστικές επιχειρήσεις δεν έχουν αξιοποιήσει πλήρως τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και τα οικονομικά οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν αξιοποιώντας τα μέσα […]