Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media

16 Ιουλίου 2013

Ανάκληση αμυγδαλόψιχας με μυκοτοξίνη

Ο ΕΦΕΤ, μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (RASFF), ενημερώθηκε για τη διακίνηση ψίχας […]