Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media

1 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΔΩ ΓΡΑΦΕΙΣ ΕΣΥ: Προστασία Καταναλωτών. Άρθρο το Ε. Ραφτόπουλου

 Ουδείς αναμένει τη προστασία των Ελλήνων καταναλωτών από ένα Κράτος, που έχει δώσει απτά δείγματα κοινωνικής αδικίας, που προωθεί την ανισότητα, […]