Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media

23 Απριλίου 2013

Η εικόνα και η προοπτική της φροντίδας της Τρίτης Ηλικίας στην Ελλάδα της κρίσης

Η φυσιογνωμία της οικογένειας στην ελληνική επικράτεια έχει αλλάξει δομικά και ριζικά τα τελευταία τριάντα έτη. Η μετάβαση μέσα από πολλά […]