Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media

10 Φεβρουαρίου 2013

PROJECT: ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

H Y D R O B O T http://www.hydrobots.gr ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Ε.Κ.Φ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ – Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΓΕΝΗΣΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ PROJECT: «ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» ΕΡΓΟ: […]